erfgoedcentrum achterhoek liemers

ZOEKHULP
0171 Familie Boeveldt, Rogge Boeveldt- Coops te Gendringen, 1706-1861 (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Familie Boeveldt, Rogge Boeveldt- Coops te Gendringen, 1706-1861
0171 Familie Boeveldt, Rogge Boeveldt- Coops te Gendringen, 1706-1861

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Sinds de jaren '50 van de 20e eeuw werden bij het gemeentearchief Gendringen in een enveloppe enige oude papieren bewaard die geen betrekking hebben op het functioneren van de gemeente. Hoe deze archivalia ten gemeentehuize terecht zijn gekomen kon tijdens de inventarisatie niet worden achterhaald. De archivalia hebben betrekking op de familie Boeveldt en daarmee verwante families als Rogge en Coops. Apart van het gegeven dat de stukken afkomstig zijn van verwante families, is van een onderling verband geen sprake en bestaat de indruk dat het een willekeurige verzameling toevallig bewaard gebleven papieren betreft.

De familie Boeveldt die al in de 17e eeuw in het Gendringse woonachtig was, nam in de Gendringse samenleving een vooraanstaande plaats in. Jan Richard Boeveldt (1777-1848), koopman en landbouwer, was gedurende de periode 1811-1848 eerste assessor, bij afwezigheid van de maire, schout en later burgemeester trad hij op als plaatsvervanger. Hij bewoonde het pand in de Grotestraat dat thans bekend is als het gebouw van de "familie Luessen Stichting" dat beheerd wordt door de hervormde diakonie. Of dit huis bij zijn leven de huidige vorm al had, werd in dit verband niet uitgezocht. Blijkens een kaart uit 1755 werd dit huis toen reeds bewoond door de familie "Bovelt". Rond 1750 wordt Salomon Boeveldt als stadhouder vermeld. Zoals een vooraanstaande protestantse familie betaamde, bekleedden ook de Boeveldts ambten in de gereformeerde gemeente. Salomon de stadhouder, Sweer Derk en Jan Richard Boeveldt waren ieder geruime tijd ouderling en of diaken. Het pand tegenover de woning van J.R. Boeveldt werd bewoond door Derk Severin Boeveldt, koopman en broer van eersgenoemde. Al in 1830 was zijn neef Fredericus Johannes Rogge inwonend, na de dood van zijn oom in 1838 zette hij er de koopmansactiviteiten voort.
Het pand was een winkel-woonhuis. In 1844 huwde F.J. Rogge met de uit Doetinchem afkomstige Severiena Theodora Coops. Bij Koninklijk Besluit van 7 december 1846 werd de naam Boeveldt aan Rogge toegevoegd. Naar de reden van deze aanvulling valt te gissen. Na het overlijden van F.J. Rogge Boeveldt in 1853, hertrouwde zijn weduwe in 1861 met Wilm Wijtenhorst, die evenals zij een renteniersbestaan leidde. Severina Theodora Coops verhuurde het voormalige winkel-woonhuis aan 's Rijks belastingen; van 1861 tot 1869 werd het pand bewoond door rijkscommiezen met hun gezinnen. Er was tevens een kantoorruimte ingericht. Zelf betrok Severina Theodora het voormalige woonhuis van de in 1848 ongehuwd en kinderloos overleden Jan Richard Boeveldt. Uiteindelijk zou dit huis door vererving overgaan op de familie Luessen, via deze familie werd het pand in 1945 eigendom van de hervormde diakonie.

Onderstaande afbeelding geeft de entree van het dorp Gendringen weer, met rechts de woning van de familie Boeveldt, thans fam. Luessenstichting (Collectie Streekarchivariaat Regio Achterhoek)
Erfgoedstuk
Kenmerken
Datering:
1706-1861
Auteur:
P.J. Bresser
Toegang:
inventaris
Gemeente:
Oude IJsselstreek
Omvang:
0,125
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0171 Familie Boeveldt, Rogge Boeveldt- Coops te Gendringen, 1706-1861
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0171
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS