erfgoedcentrum achterhoek liemers

ZOEKHULP
0689 Boerderij De Leeuwerikskamp te Kilder, 1827-1976 (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Boerderij De Leeuwerikskamp te Kilder, 1827-1976

0689 Boerderij De Leeuwerikskamp te Kilder, 1827-1976

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Toelichting
Op 6 juni 2002 werd aan de in de gemeente Bergh dienstdoende archivaris van het Streekarchivariaat Regio Achterhoek een 10 cm dikke enveloppe met daarin een aantal oude papieren overhandigd. De stukken werden door een in Kilder woonachtige tussenpersoon bij het archief afgeleverd. De eigenaar was bezorgd dat de stukken verloren zouden gaan. Hij had op voorspraak van de tussenpersoon besloten om de stukken bij het archivariaat in bewaring te geven.
Aan de hand van het aangetroffen archiefmateriaal en de oude bevolkingsadministratie, ondersteund door gegevens uit de in het gemeentearchief aanwezige kadastrale leggers, kon de samenhang van de stukken worden bepaald. Vrijwel alle stukken bleken betrekking te hebben op de achtereenvolgende bewoners van de boerderij "Leeuwerikskamp" bij Kilder. Het oudst aangetroffen stuk dateert uit 1827 en het jongste van omstreeks 1976.
Tussen de achtereenvolgende bewoners bleek na 1827 steeds een familieband te bestaan.
De in deze inventaris beschreven stukken zijn om uiteenlopende redenen bewaard; een aantal vormt bewijs van eigendom en betaling. Enkele stukken zoals schrijfoefeningen militaire zakboekjes en distributiebonnen zullen uit nostalgische overwegingen buiten het haardvuur zijn gebleven. Zo bleef ook de herinnering aan het trekpaard Isa-Bella bewaard (inv.nr.29). Al met al geeft dit archief een beeld van wat enkele generaties bewoners van de 'katerstede Leeuwerikskamp' aan de vergetelheid wensten te ontrukken.
Blijkens het oudste stuk behoorde de 'katerstede Leeuwerikskamp' in 1827 tot de nalatenschap van het echtpaar Steven Heinst en Dersken Peters. Bij openbare veiling kwam het goed toen in bezit van het te Braamt wonende echtpaar Jan van Schri(e)k en Anna (Johanna) Berentsen. Jan van Schriek overleed op 12 april 1828 en liet behalve zijn echtgenote, vijf kinderen na. Johanna Berentsen hertrouwde op 2 maart 1829 met Hermanus T(h)omassen. Dit echtpaar vestigde zich kennelijk op 'de Leeuwerikskamp'. Uit dit tweede huwelijk werd dochter Hendrina geboren (29.08.1833). Door het huwelijk van laatstgenoemde kwam de boerderij in het bezit van de familie Jansen van welke laatste de meeste papieren afkomstig zijn. Ook de familienaam Hietkamp duikt in de stukken op. Door het huwelijk van Hermanus Jansen, geb. 26.10.1869 met Hendrika Grada Hietkamp, geb.16.07.1872 en de langdurige afwezigheid, sinds 26 maart 1906 van eerstgenoemde (verpleging te Delft en later te Venraij) vestigde Bernardus Hietkamp (geb. 22.03.1877), broer van de vrouw des huizes, zich op de Leeuwerikskamp. Na het overlijden van zijn zus op 19.09.1928 wordt hij in het bevolkingsregister vermeld als "hoofd" van het huisgezin.
De Leeuwerikskamp werd middels de kadastrale leggers en het oorspronkelijke minuutplan getraceerd als liggend in de kadastale gemeente Zeddam sectie G nr. 717. De bijbehorende oudste artikelnummers in de leggers zijn: 275 (wed. Jan van Schriek) en vervolgens 418 (Hermanus Thomassen) daarna 1329 (Hendrina Tomassen, vrouw van Geurt Jansen).
De stukken werden beschreven en chronologisch geordend, gerubriceerd per achtereenvolgende eigenaren dan wel hoofdbewoner(s). Bij de ordening en inventarisatie werden alle in beheer genomen stukken betrokken. Er werd niets ter vernietiging afgezonderd.
Ter nadere informatie zijn de archiefvormers opgenomen in een als bijlage toegevoegd genealogisch overzicht.
P.J. Bresser
Streekarchivariaat Regio Achterhoek
november 2002

Kenmerken

Datering:
1827-1976
Auteur:
P. Bresser
Toegang:
inventaris
Gemeente:
Montferland
Omvang:
0,125
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0689 Boerderij De Leeuwerikskamp te Kilder, 1827-1976
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0689
Categorie: