erfgoedcentrum achterhoek liemers

ZOEKHULP
1451 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem en Montfer... (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem en Montf...
1451 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem en Montferland, 2006-2018

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
De Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem en Montferland (RC BBLM) ondersteunde de gemeenteraden van de vier gemeenten en onderzocht de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de vier gemeenten. Ze deed dit door onderzoeken te (laten) uitvoeren en daarover te rapporteren aan de gemeenteraden, om zodoende de kwaliteit van het functioneren van de gemeenten zichtbaar te maken.

De RC BBLM opereerde kritisch, opjectief en onafhankelijk ten opzichte van de gemeenten en wilde met name het leereffect van de gemeenten bevorderen om hun middelen doeltreffend, doelmatig en rechtmatig te gebruiken. De RC BBLM had de intentie om met haar werk eraan bij te dragen dat het met de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Lochem en Montferland “morgen nog beter gaat dan vandaag”.
In 2006 hebben de vier gemeenteraden besloten tot het instellen van de gezamenlijke RC BBLM. In 2009 en 2013 besloten de raden de samenwerkingsovereenkomst te continueren. Een evaluatie in 2017 had als hoofdvraag: Hoe is de samenwerking verlopen en is een vervolg gewenst. De aanbeveling hieruit was duidelijk: stoppen met de samenwerking en een nieuwe start voor een rekenkamerfunctie te maken.

Na deze evaluatie hebben de gemeenten besloten de aanbeveling over te nemen en daarom is de samenwerkingsovereenkomst per 1 januari 2018 beëindigd. De website van de RC BBLM is per maart 2018 opgeheven. Alle vier gemeenten hebben nu een eigen rekenkamerfunctie.
Het archief wordt na opheffing opgenomen in de archiefbewaarplaats van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem.

Volgens de Archiefwet 1995 artikel 30 is het college van burgemeester en wethouders zorgdrager voor archiefbescheiden van gemeentelijke organen dus ook voor de archiefbescheiden van de secretaris van de rekenkamercommissie is de gemeente Bronckhorst. Deze gemeente is voor de archiefzorg van overgebrachte archieven aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Hieruit vloeit voort dat het archief van de rekenkamercommissie na opheffing is opgenomen in de archiefbewaarplaats van het Erfgoedcentrum.

Met de gemeente Lochem (aangezien Lochem met een ander archief werkt) zijn afspraken gemaakt over hun toegang tot het archief van de RC BBLM.

Het archief werd door de ambtelijk secretaris voor overbrenging in goede, geordende en toegankelijke staat gebracht (Archiefwet 1995, artikel 3). Dit heeft aanzienlijk veel tijd gekost omdat het archief van de RC BBLM niet in dezelfde staat was als door de Archiefwet voorgeschreven is.
Erfgoedstuk
Kenmerken
Datering:
2006 - 2018
Auteur:
Doetinchem, 2018,Heringa
Toegang:
Catalogus
Gemeente:
Bronckhorst
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1451 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem en Montferland, 2006-2018
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1451
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS