erfgoedcentrum achterhoek liemers

ZOEKHULP
1460 Waterschap van de Berkel - kaartenverzameling (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Waterschap van de Berkel - kaartenverzameling

1460 Waterschap van de Berkel - kaartenverzameling

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Waterschap van de Berkel is opgericht in 1882. Het was na 1955 gevestigd in Huize Welna te Lochem aan de Prins Bernhardweg 7.
Het hoogste orgaan van het waterschap was het Gecombineerd College (Algemeen Bestuur) waarvan de watergraaf voorzitter was. Het Dagelijks Bestuur werd gevormd door de watergraaf met de heemraden. De leden van het Gecombineerd College heetten hoofdgeërfden. Het waterschap was bij zijn oprichting circa 35.000 ha groot. In 1955 werd het gebied uitgebreid met de zogenaamde Afdelingen Warnsveld en Polbeek. In 1963 volgde het Eefsebeekgebied en tenslotte in 1969 het Koffiegootgebied bij Haaksbergen.
De primaire taak voor het waterschap was verbetering van de waterbeheersing. Na toevoeging van de hiervoor genoemde afdelingen kreeg het waterschap er de taak voor de waterkering, globaal van Zutphen tot Deventer, bij. Vanaf 1966 was het waterschap tevens belast met de zuiveringstaak. Bij de oprichting van het Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland in 1971 werd die taak aan deze organisatie overgedragen.
In 1997 fuseerden de waterschappen De Schipbeek, Van de Berkel, IJsselland-Baakse Beek, Oude IJssel, Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland en Polderdistrict Rijn en IJssel tot Waterschap Rijn en IJssel. Doetinchem werd de plaats van vestiging.
Archief
Inventaris

Kenmerken

Auteur:
H. Marsman-Slot
Raadpleegbaarheid:
Voor het inzien van stukken uit de archieven van het Waterschap Rijn en IJssel dient u de stukken vooraf te reserveren. Dat doet u door een stuk aan te vragen via de 'reactie-knop' bij de beschrijving. Binnen uiterlijk 2 werkdagen ontvangt u een reactie per mail waarin wordt aangegeven wanneer het stuk is in te zien in de studiezaal. In de regel zal dat ongeveer een week na de aanvraag zijn. Vragen? info@ecal.nu of tel. 0314 787078
Toegang:
Inventaris
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1460 Waterschap van de Berkel - kaartenverzameling
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1460
Archiefvormer(s)::