erfgoedcentrum achterhoek liemers

ZOEKHULP
Personen in troepenmacht (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Personen in troepenmacht

Personen in troepenmacht

Met deze zoekingang zoekt u door namen die voorkomen in registers van de schutterij, landstorm en de Nationale Militie.

De Militiewetten van 1815, 1817, 1861, 1901, 1912 en 1922.
De eerste Militiewet van 1815 is getiteld: "Wet tot het in werking brengen van art. 123, 124 en 126 der Grondwet, met opzigt tot de Nationale Militie". Na de vereniging van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden werd op 24 augustus 1815 een nieuwe grondwet afgekondigd (Staatsblad no. 45). Op de artikelen 206 tot en met 214 van deze nieuwe grondwet werd de tweede Militiewet gebaseerd, de "Wet omtrent de inrigting der nationale militie" van 8 januari 1817 (Staatsblad no. 1). Deze wet bleef van kracht tot 1861, waarna ze werd vervangen door de "Wet van den 19den Augustus 1861, betrekkelijk de Nationale Militie" (Staatsblad no. 72). Gedurende de periode dat de Militiewet van 1817 van kracht was viel het inschrijvingsjaar en het lichtingsjaar voor de Nationale Militie samen.
Bij de invoering van de Militiewet van 1861 verschoof het lichtingsjaar, het kwam nu een
jaar na het inschrijvingsjaar te liggen. Deze verschuiving had tot gevolg dat het lichtingsjaar
1862 kwam te vervallen.
Na verschillende wijzigingen en aanvullingen, laatstelijk door de "Wet van den 24sten Juni
1901, tot nadere wijziging en aanvulling van de wet betrekkelijk de Nationale Militie en
van daarmede in verband staande wetten" (Staatsblad no. 159) werd de tekst van de Militiewet
van 1861 opnieuw geredigeerd bij K.B. van 12 september 1901 (Staatsblad no. 212),
waarna deze wet voortaan werd aangehaald als de Militiewet van 1901. Deze werd in 1912
vervangen door de "Wet van den 2den Februari 1912, tot regeling van de verplichtingen
ten aanzien van de militie" (Staatsblad no. 21). In 1922 werd krachtens de Dienstplichtwet
van 4 februari 1922 (Staatsblad no. 43) de Nationale Militie opgeheven. De militieplicht
werd vervangen door de dienstplicht) .

beacon
116.095 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Uw zoekterm(en) komen alleen voor in de omschrijving van de zoekingang.
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 AchternaamVoornaamGeboortedatumBladzijde
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende