erfgoedcentrum achterhoek liemers

ZOEKHULP
Johan Krechtinck nu Gerit die Man die visscherie opten Rijn voir X... (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Johan Krechtinck nu Gerit die Man die visscherie opten Rijn ...

Transcripties

beacon
 
 
Transcripties
Johan Krechtinck nu Gerit die Man die visscherie opten Rijn voir XXII schilde, bij alsoe off se thenden toe goet off verlenden, mach hij sulx een halff Jaer to voerens opseggen, ind soe die midtz tegen sijnen huijse mit zande begaeten ind seer verlendet is, bliefft die pacht staen op XV schilt ind is nu verpacht voir VIII schilde, facit VIII schilt
Item dat Zandt mit dat Ortken dat Steven die Man Goessens thebben plach daer den bandijck midtz doer gelacht is, heefft daer van een deell gepacht Wilhelm Huss als tot III morgen I hont ind Baet Kenwech II morgen, den morgen allet voir vijff ort schiltz, noch Baet een strepelken ind is een weijtgen tegen idt Zandt voir J schilt, Giesbert van Herde III morgen I hont, den morgen V ort guldens, ind Evert die Man III morgen min een hont, den morgen vijff ort schiltz, ind Baet nu Rijck Wolters heefft die II morgen mit dat weijtgen weder gepacht voir VJ pacht gulden, facit XIII schilt III ort schilt IJ krumstart
- Summa folii XCIII schilt I gulden VII albus IJ krumstart