erfgoedcentrum achterhoek liemers

ZOEKHULP
Johan Loiff die bouwinge in den Wiell to sijnen lijve, daer inne b... (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Johan Loiff die bouwinge in den Wiell to sijnen lijve, daer ...

Transcripties

beacon
 
 
Transcripties
Johan Loiff die bouwinge in den Wiell to sijnen lijve, daer inne behoirt III hont landtz in den Vorstwech ind enen morgen plach Frederick Gans thebben ind Botz kamp, ind X hont landtz in den Hoegen Velde ind Henrick Harmens landt ind Haxdreve langs den wech ind dat Nederfelt, ind XVIII hont landtz daer hij Jaerlix plach voir to gheven vijff ort goldtz voir XXXIIII schilt, ind soe Aernt Loiff sich beclaeght hadt bij tijden mijns genedigen Lieven Heren Zeliger, dat hij to duer gepacht hadt ind hon watt verlichtenisse toe gesacht was, bliefft die pacht staen op XXVI schilt tot wederseggen mijns genedigen Lieven Heren, ind is aeverkoemen (dat) hij Jaerlix geven sall XXVIII schilt, ind die tijt is omb gekoemen ind heefft sulx weder gepacht voir XXX schilt, IIIIde Jaer van Sessen, facit XXX schilt
Die Kerck van Pannerden die hoffstadt die Frederick Gans thebben plach in erffpacht voir III ort schiltz, facit III ort schilt
Wijnant Krechtinck eijnen morgen opten Mollenacker den Goessens huijssfrouw van Huest thebben plach voir IJ schilt, ind noch IJ morgen die Aernt Hoet thebben plach voir IJ schilt J ort guldens, ind noch eijnen morgen die Goessens huijssfrouw van Huest voir hadt voir VI ort schiltz, dit beloept tsamen dattet plach to gelden IIII schilt ind I ort guldens, ind dit heefft Wijnant tsamen gepacht voir VI schilt eijnen gulden, facit VI schilt I gulden
Berndt van den Wardt VI hont landtz voir VJ ort schiltz ind J ort guldens datt Johan Klomp to lijve hadt, dit heefft nu gepacht Kerckhoff Evertzoen voir vier golden gulden, facit II schilt I gulden