erfgoedcentrum achterhoek liemers

ZOEKHULP
Soe beloepen die erffthijnse nae vermoegen des Registers XVJ schil... (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Soe beloepen die erffthijnse nae vermoegen des Registers XVJ...

Transcripties

beacon
 
 
Transcripties
Soe beloepen die erffthijnse nae vermoegen des Registers XVJ schilt I ort schiltz vijff stuver VII groetkens, facit XVJ schilt I ort schilt XV krumstart VII groetkens
Item heefft Lenart Kalff van mijnen genedigen Lieven Heren in pachten een weijde gelegen tot Millingen baeven den Middelwardt in groeten [grootte] VIII morgen LXXXVII roijen, Noch een weijde beneden den Middelwardt haldende IIII morgen I hont tnegentich roijen, Noch een weijde bider [bij de] Sluijsen in den Millinghschen stranck in groeten VJ morgen II hont XXVI roijen XII Jaer lanck, ind sall to pacht geven die ierste VI Jaer voir ider morgen II pacht gulden ind die ander VI Jaer den morgen IIJ gulden I ort, ind die Jaeren sint omb, ind soe die landen vermitz groet water [in duplicaat: groete wateren] seer mit zande begaeten waeren, sijn hem die Jaeren bij denen Dross ind bevelhebberen op behaegen mijns genedigen Lieven Heren verlenght XII Jaer off ten VIen twederseggen, ind is dat IIde Jaer, facit XXXIII schilt J gulden XVI albus
Item noch heefft Lenart Kalff een weijde tot Millingen beneden den Kolck opten Middelwardt in groeten II morgen LIX roijen XII Jaer lanck, die ierste VI Jaer den morgen II pacht gulden ind die ander VI Jaer den morgen IIJ gulden I ort sonder Jaeren, ind sijn hem verlenght ut supra, facit III schilt I gulden I ort
- Summa folii LXXI schilt III ort schilt II krumstart III ortgen krumstart VII groetgens