erfgoedcentrum achterhoek liemers

ZOEKHULP
Johan Gorys nu Johan Carcelis dat landt opten Dunen dat Aernt van ... (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Johan Gorys nu Johan Carcelis dat landt opten Dunen dat Aern...

Transcripties

beacon
 
 
Transcripties
Johan Gorys nu Johan Carcelis dat landt opten Dunen dat Aernt van den Groetenhuijss thebben plach XXXVIII pacht groet, dit landt gebruickt nu Goessen van Moerze ind Spaen Vermeer, facit I ort schilt XIII krumstart
Wijnantz wijff Veraelick van achter landt ind is tsamen aever oever gebraeken, utgesacht dat landt opten Koevort, ind is een Leen mijns genedigen Lieven Heren, daer Henrick Veraelick nu Wilhems wijff van den Wardt Jaerlix voir ghifft I schilt, facit I schilt
Erffgenaemen Derricks van Hoekelum vijff marck min [minus] II groet, daer aff betaelt Henrick Veraelick nu Wilhems wijff van den Wardt dat derden deell, ind is aever oever gebraeken
Dat landt dat Goessen Carcelis thebben plach geheijten den Poll voir J pachtgulden, daer en reken ick niet voir, wantet aever oever gebraeken is, sonder een kleijn strepelken dat verpacht is Henrick die Leuw VI Jaer lanck, des jaers voir III ort guldens, ind die Jaeren sint omb, facit J schilt