erfgoedcentrum achterhoek liemers

ZOEKHULP
Item behalven dit vursschreven verdingh heefft Meister Peter noch ... (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Item behalven dit vursschreven verdingh heefft Meister Peter...

Transcripties

beacon
 
 
Transcripties
Item behalven dit vursschreven verdingh heefft Meister Peter noch ander [aan de] mollen gearbeijtt V daegen, ind heefft des daeges V stuver brabants, ind verteert XXVI stuver brabants valuiert, facit IJ gulden III albus II krumstart
Item omb to onderhalden een arme onwijse persone to Pannerden in klederen, heb ick dair toe utgelacht III gulden I ort, facit III gulden I ort
Item den IIIIden Martij anno q~o sup~ [als boven] bin ick geweest to Diem omb elsen sliet to koepen, ind heb verteert XVIII stuver brabants, facit J gulden IIIIJ albus I krumstart
Item den XIten Martij Anno ut supra heb bestalt een Schip aen den Tolhuijs, dair inne gegaen ind bis tot Pannerden gefaeren sint die Drosst Berndt van Haickfoirt, die Richter Deelen ind die Richter Aerndt Visscher, ind hebben besichtiget waer men den nijen dijck opt profietelickste [in duplicaat: op proffijtlickst] weder hen leggen soldt, soe is ter tijt tot Aerndt van Raijss huijs ind tot Kerckhoffs an kost ind bier verdaen IIIJ daler II stuver brabants, ind sijn gehaelt ind gedroncken XVI q~ten [in duplicaat: qzt~ = quart, kwarten] wijns, ider ad III stuver brabants loepens geldes, ind gegeven den Schippers to loen VIII stuver brabants loepens, facit V gulden IIIIJ albus IIJ krumstart