erfgoedcentrum achterhoek liemers

ZOEKHULP
Item den VIIIten Maij Anno ut supra is mijn genedigen Lieven Heren... (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Item den VIIIten Maij Anno ut supra is mijn genedigen Lieven...

Transcripties

Zoektips
beacon
 
 
Transcripties
Item den VIIIten Maij Anno ut supra is mijn genedigen Lieven Heren mit sijnne gnaden Drost ind bevelhebberen tot Nijmmegen gekoemen opten landtdach, Soe hebben sijne gnaden in den Helm [= een herberg] sijns selffs Koeken [keuken] gehalden, ind aen mij doen schrijven ick alle dingen nae noettrufft aldaer bestellen, ind die onkosten betaelen solde, Soe is ter tijt van sijnre gnaden wegen binnen Nijmmegen verteert ind durch mij betaelt LIX daler J daler VJ stuver brabants I ort loepens geldes, facit LIX gulden J ort VIJ albus II krumstart
Item op die selve tijt int affreijsen ind wederomme koemen soe to perde ind to schepe is tot Aernt van Raijs huijs verteert [in duplicaat: Aerndt van Reijss (!) huijss vertert] in kost bier hoij ind haever V daler XV albus II krumstart, facit V gulden XV albus II krumstart
Item Soe is die Drost sampt den bevelhebberen van den Tolhuijss to Scheep gefaeren bis tot Nijmmegen ind weder van Nijmmegen bis aenden Houberch [Houbergh] daer aen die Schipper verdient heefft J daler, facit J gulden
Item op Lamberti Anno LV heb ick verdinght den Betouw dijck daer die Amptman die schouw aever heefft nae der Cironge weder op to maeken ind schouwber [schouwbaar] to leveren ad VIIJ daler, facit VIIJ gulden
Item Soe verdraegen is dat men Goessen van Ulfft voir sijne timmeratie des bouwhuijs daer hij inne woent in vier Jaeren tijts vermoegen solde XXXVI pacht gulden, heb ick hem in dit vierde Jaer aen sijnen pacht gekort IX pacht gulden, facit IX gulden
- Summa folii II c LXVIII gulden I ort gulden XII albus I krumstart
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS