erfgoedcentrum achterhoek liemers

ZOEKHULP
1981 Pastoor van de Rooms-katholieke Parochie van St. Mattheus (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers

"Een archiefvormer is een persoon, groep personen of organisatie die zelfstandige archiefvorming als een van zijn of haar activiteiten heeft.
Een natuurlijke persoon kan meer archiefvormers in zich verenigen: bijvoorbeeld zijn eigen persoonlijk archief, dat van het bedrijf waarvan hij directeur is en dat van de vereniging waarvan hij secretaris is.
Wanneer een archiefvormer ophoudt te bestaan, gaat het afgeloten archief over naar de rechtsopvolger, die zijn taken en activiteiten overneemt. De voormalige archiefvormer heet de rechtsvoorganger."

(Uit: A.J.M. den Teuling, Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, 's-Gravenhage, 2003)

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Pastoor van de Rooms-katholieke Parochie van St. Mattheus
Datering:
1869-2000
Gemeente:
Montferland
Functie:
Pastoraal verzorger van de parochie
Vestigingsplaats:
Azewijn