erfgoedcentrum achterhoek liemers

Archiefoverzicht

De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek. Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historisch inzicht vereist.

 

Uitgebreide uitleg over zoeken binnen archiefbeschrijvingen staat nu onder de i (vóór 'Zoeken in archieven' hieronder). Daar wordt onder andere uitgelegd hoe er kan worden verfijnd en gesorteerd. Voor meer informatie rondom diverse archiefbronnen zie onze hulppagina.

1.2. Archieven (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Gemeentebestuur Dinxperlo, 1811-1988
x0521 Gemeentebestuur Dinxperlo, 1811-1988

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0521 Gemeentebestuur Dinxperlo, 1811-1988
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1.1. De Gemeente
1.2. Archieven
0521 Gemeentebestuur Dinxperlo, 1811-1988
1. Inleiding
1.2.
Archieven
Oudere stukken betreffende Dinxperlo zijn o.a. aanwezig in de archieven van het voormalige Ambt Bredevoort, behorend tot de bestanden van de Gemeente Aalten. Tijdens de Tweede wereldoorlog werd een groot deel van bebouwde kom en buurtschappen van Dinxperlo in maart 1945 verwoest. Ook de gemeentelijke archiefbestanden liepen daarbij ernstige schade op. Slechts enkele geperforeerde registers resten als stille getuigen. Omtrent de aard en omvang van deze archiefschade is destijds weinig vastgelegd. Het nieuw-archief van Dinxperlo van de periode 1811-1960 werd eind jaren "60 geïnventariseerd door D.W. Kobes. De beperkte omvang en inhoud van het bestand is niet alleen het gevolg van oorlogsschade, maar ook van de rigoreuze opschoning tijdens deze eerste inventarisatie. Helaas zijn daarbij veel stukken uit de periode 1850-1919 uit banden gescheurd en ernstig beschadigd. De correspondentie is vanaf juni 1924 rubrieksgewijs geordend volgens het Vugastelsel. In 1930 werd een dossierarchief opgezet, zaaksgewijze geordend volgens de code VNG. Aangezien de inventaris Kobes niet volledig bleek, zijn in de jaren 1978-2001 door de archivarissen R. Wartena en B.J. Dorrestijn diverse stukken ingevoegd en wijzigingen aangebracht. Ook tengevolge van de ontruiming van de Dinxperlose archiefbewaarplaats in 2005 kwamen onbeschreven stukken tevoorschijn. Bij de herinventarisatie zijn indeling en rubricering aangepast en oneigenlijke bestanddelen verwijderd. De aangetroffen nummering is niet gehandhaafd. Ten behoeve van digitale raadpleging middels internet, zijn alle subnummers vervangen en is het bestand hernummerd.
De begindatum van het bestand is ontleend aan enkele registers uit de periode 1809-1811, afkomstig van de kanselarij van het voormalige Ambt Bredevoort, die door het gemeentebestuur zijn voortgezet en aangevuld. Er zijn enkele oudere stukken uit de 18e eeuw aanwezig in het gedeponeerde archief van de geërfden van de marke van Dinxperlo. Delen van de series notulen, begrotingen en rekeningen van de periode na 1930 bleken in een eerder stadium aan het dossierarchief toegevoegd. Vanwege archiefschade, wederopbouwperiode en geringe omvang van het hoofdbestand werd weinig vernietigd en is de cesuur 1929/"30 niet doorgevoerd. Bij de huidige inventarisatie is de einddatum ontleend aan het gedeponeerde kadastrale bestand, dat tengevolge van automatisering in 1988 werd afgesloten.
Behalve genoemd markenarchief zijn afzonderlijk opgenomen de gedeponeerde archieven van de Commissie ter Begrinding van de Benninkstraat en van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf. Enkele aangetroffen provisoriebescheiden zijn door B.J. Dorrestijn in 1996 overgebracht naar het archief van de Hervormde gemeente Dinxperlo, naar aanleiding van de fusie van de plaatselijke provisorieën met de Hervormde diaconie in 1837.
SARA Doetinchem
P. Meerdink, 2007
Erfgoedstuk
Kenmerken
Datering:
1811-1970
Auteur:
P. Meerdink
Toegang:
inventaris
Gemeente:
Aalten
Omvang:
40,50
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0521 Gemeentebestuur Dinxperlo, 1811-1988
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0521
Trefwoorden:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS