erfgoedcentrum achterhoek liemers

Archiefoverzicht

De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek. Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historisch inzicht vereist.

 

Uitgebreide uitleg over zoeken binnen archiefbeschrijvingen staat nu onder de i (vóór 'Zoeken in archieven' hieronder). Daar wordt onder andere uitgelegd hoe er kan worden verfijnd en gesorteerd. Voor meer informatie rondom diverse archiefbronnen zie onze hulppagina.

Transcripties (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Transcripties

Transcripties

Zoektips
beacon
299 transcripties
sorteren op:
 
 
Pagina: 5
 
 
Transcripties
Johan van Lentt nu Evert die Boese IJ morgen landtz die Evert Tib hadt voir eijnen halven schilt, want dat bij nae aever oever gebraeken is ind aen dat hoefft vergraeven, facit J schilt
Wilhem Kuper nu Daem Kuper vijff morgen ind II (!) hont in alder weijden voir VIJ schilt, die Jaeren sint omb ind dit heefft nu gepacht Henrick Fierken (!) Aerntz als voir genarriert is, Item Wijnant Verheijden nu Johan van Pannerden XI hont landtz in den vursschreven wardt dat Aernt Loiff thebben plach voir IIJ schilt, facit IIJ schilt
Steven Verheijden nu Gerit Kuper II morgen landtz dat Johan Kaltweder thebben plach, werden mit sijner bouwinge gerekent
Derrick Otten ind Aernt Vermeer die bouwinge op Hoekelum mit anderen lande ind toebehoir, soe die Henrick die Wilde thebben plach, mit eijnen morgen die voir op Johan Vermeer geschreven steet voir XXIX schilte, ind is nu verpacht Harmen Otten mitt consent mijns genedigen Lieven Heren voir XXXIX schilt, die Jaeren sint omb ind is hem weder verpacht XII Jaer off ten VIen twederseggen voir XLIIII schilte, facit XLIIII schilt
 
 
 
 
 
Transcripties
Wolter van den Poll die XI morgen landtz van Peters guet van den Bijlandt die Daem van Herde gehadt heefft, mitt Nonnen Kamp hier nae genarriert, tsamen voir XII schilte, die Jaeren sint omb ind is verpacht Goessen van Ulfft voir XXXVII gulden, ind die Jaeren sint omb ind is hem weder verpacht XII Jaer lanck off ten VIen tweder seggen voir LII gulden ind II jaerige fercken, ind is dat Xde Jaer, facit XXXIIII schilt I gulden
Rutger van Wijenhaeven twee golden gulden des jaers erff renthen utter twee Hoffsteden gelegen mitter aeversten zijden aen die gemeijne straete ind mitter eenre zijden aen erve mijns genedigen Lieven heren, ind mitten enen eijnde aen erffenisse dat Heijmerick (!) Hoenseler twesen plach, facit I schilt J gulden
Johan IJuwenss [IJwens] eijnen schilt des jaers utter eenre hoffstadt tot Millingen die Johan Vermollen ind sijn huijsfrouw thebben plegen, facit I schilt
Item noch eijnen gulden des jaers utter eenre hoffstadt, facit I gulden
Steijn Branss eijnen gulden des jaers utter eenre hoffstadt tot Millingen, desse hoffstadt heefft nu Zander van Herde, facit I gulden
Johan Broickman utter huijs ind hoffstadt ind een kempken daer bij voir IIJ schilt ind anderhalff ort schiltz, facit IIJ schilt IJ ort schilt
 
 
 
 
 
Transcripties
Gerit van Raij Fliegers wardt die to gelden plach vijfftich alde schilte, Sijdt [zegt] hij nu dair op sonder Jaeren voir XL schilt, ind die Jaeren sint omb, ind den selven wardt is den vurgemelte Gerit weder verpacht voir XLVI schilte, ind die Jaeren sint oick omb ind is weder verpacht Henrick Fierkens voir hondert ind X pacht gulden ind II jaerige fercken sonder Jaeren, ind heefft den pacht opgesacht ind heefft sulx weder gepacht voir vijff ind tachtentich pacht gulden XII Jaer lanck off ten VIen twederseggen wie des niet en gelievet, ind is dat Vte Jaer, facit LVI schilt I gulden
Wijnant van Welre II morgen opten Mollenacker voir II schilt J ort guldens to lijve, ind Gerit die Beijer oick III morgen voir III schilt, desse III morgen heefft nu gepacht Aernt van Bercheren voir IX golden gulden, facit VIII schilt J ort gulden
Wilhem Grub nu Johan Grub Maesswardt mit sijnen toebehoir ind wurdt gerekent mit sijner bouwingen
Item soe is in behouff mijns genedigen Lieven Heren van Gesken sBoesen ind hoere Kijnderen erfflicken aen gekofft een hoffstadt Tibben kamp mit een stuck landtz buijten dijcks in den kerspell van Pannerden schietende in den Waell, welcker landt ind hoffstadt gepacht heefft Johan Vermeer voir VI golden gulden J ort guldens, facit IIII schilt J ort gulden
 
 
 
 
 
Transcripties
Den Essen pass heefft die Rentmeister Everhardus van Loen utt laeten raiden, soe die stompen seer alt waeren ind niet meer holt draegen en wolden, in groeten [grootte] IIII hont, daer voir gerekent eijnen schilt, facit I schilt
Aernt van Driell XIIII hont landtz bij Bergoij ind die straete bij Rosswardt die Gerit van Rossem thebben plach voir vijfftenhalven schilt erffpacht, ind dit hebben nu Lenart Kalff ind Johan Geritz voir den selven erffpacht in gebruick, facit IIIIJ schilt
Wilhem Frint [Frijnt] den Vaeten to lijve nae inholt der brieven voir V schilt I ort guldens, ind soe Wilhem sijn brieven van den Lijffgewin aever gegeven heefft, als in die voir rekenonge genarriert wurdt, heefft Reijntgen van Oij Janss dit weder gepacht voir XI pacht gulden sonder Jaeren, facit VII schilt J gulden
Item to gedencken der XXX pont utter Vrouwen guet van den Bijlandt
Evert van Oij dat landt dat Reijntgen van Oij thebben plach voir XVIIIIJ schilt heefft hij nu weder gepacht voir XX schilt, die Jaeren sint omb, ind Rijck Timmerbiell heefft dit weder gepacht voir XXVII schilte J gulden, ind die Jaeren sint omb, facit XXVII schilt J gulden
Berndt van den Wardt nu Henrick van den Paidtfoirt twe schilte utter Reijner Lippeten guet, facit II schilt
- Summa folii I c XXXIX (schilt) J schilt I gulden
 
 
 
Pagina: 5
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS