erfgoedcentrum achterhoek liemers

Archiefoverzicht

De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek. Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historisch inzicht vereist.

 

Uitgebreide uitleg over zoeken binnen archiefbeschrijvingen staat nu onder de i (vóór 'Zoeken in archieven' hieronder). Daar wordt onder andere uitgelegd hoe er kan worden verfijnd en gesorteerd. Voor meer informatie rondom diverse archiefbronnen zie onze hulppagina.

1988.0457 Bouw kantoor Architekten- en Ingenieursburo Arnhem BV (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Bouw kantoor Architekten- en Ingenieursburo Arnhem BV

Bouwdossiers

Bouwvergunningen

De Woningwet van 1901 schreef voor dat elke gemeente een bouwverordening moest hebben. Naleving van de verordening werd gecontroleerd door de dienst Bouw- en Woningtoezicht. Volgens de verordening moest voor het bouwen of verbouwen van een huis een bouwvergunning worden aangevraagd, met bouwtekening.
Tijdens de periode, globaal vóór 1930, werden er per jaar series bouwvergunningen (met bijlagen) gevormd. Omdat in die tijd gewerkt werd met een huisnummering per wijk, is het vaak lastig zoeken in de vergunningen. Daar komt nog bij dat bouwvergunningen vaak werden aangevraagd door de bouwers van een gebouw (aannemer).

Tip:
Vaak staat op de vergunning wel de toenmalige wijkletter en het huisnummer aangegeven. Vergelijking van deze nummers met de nummering in dezelfde periode in het bevolkingsregister biedt soms uitkomst. Ook staat vaak een kadastrale aanduiding vermeld.

Bouwvergunningen van latere datum zijn meestal goed toegankelijk op adres.

 

beacon
 
 
Inventaris
6500 - 6999
6979 Dossiernummer 6979
Bouwdossier
1988.0457 Bouw kantoor Architekten- en Ingenieursburo Arnhem BV
Datering:
21/10/1988 - 12/12/1989
Adres:
Doetinchem, Oude Terborgseweg 202 en 204
Datering vergunning:
21/10/1988 - 12/12/1989
Gemeente:
Doetinchem
Classificatiecode:
-1.778.511
Nummer vergunning:
6979
Opmerkingen:
Tekeningen bij nummer 6976
Is onderdeel van: