erfgoedcentrum achterhoek liemers

Archiefoverzicht

De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek. Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historisch inzicht vereist.

 

Uitgebreide uitleg over zoeken binnen archiefbeschrijvingen staat nu onder de i (vóór 'Zoeken in archieven' hieronder). Daar wordt onder andere uitgelegd hoe er kan worden verfijnd en gesorteerd. Voor meer informatie rondom diverse archiefbronnen zie onze hulppagina.

Regesten (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Regesten

Regesten

U zoekt nu in regesten van akten die worden beheerd door het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Een regest is een samenvatting van een oude akte. Gewoonlijk wordt de handeling in een regest meer als rechtshandeling weergegeven. De eigennamen worden gewoonlijk gespeld zoals zij in de akte voorkomen.
N.B. Niet van alle aanwezige akten zijn regesten gemaakt. In het verleden was het de gewoonte om van akten, daterend van vóór het jaar 1500 regesten te maken.

beacon
13.127 regesten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Regest
24 Proost, aartsdiaken en kapittel van de hoofdkerk van Leodium verkoopen aan deken en kapittel van de St. Martinus' kerk in Embrica de "villa" Pannerden met het gericht, tienden etc., welke voor hen te afgelegen ligt om er goed voor te zorgen, voor 1000 pond van Lovanium, en 180 pond, waarvoor de "villa" verbonden is.
Datum et actum anno Domini MCCLXXXIIII in crastino Omnium Sanctorum.
17e-eeuws afschrift (Inv. no. 6172).
Datering:
1284 November 2
NB:
De renversaalbrief van deken en kapittel van Emmerik is gedrukt in: Sloet, no. 1082.
 
 
 
 
 
Regest
26 Wilhelmus Doys, ridder, erkent schuldig te zijn aan deken en kapittel van Embrica een rente van 26 pond 's jaars uit dorp, gerecht, tienden en patronaatsrecht van Pannerden.
Actum et datum anno Domini Mo CCo octuagesimo quinto Sabbato post Dominicam qua cantatur Quasimodo geniti.
Afschrift (Inv. no. 6172).
Datering:
1285 April 7
NB:
Gedrukt: Sloet, no. 1087.
 
 
 
 
 
Regest
27 Alardus de Dryle, ridder, verkoopt ten behoeve van Gesa, weduwe van Wilhelmus de Dryle, aan Johannes de Mere, ridder, gend. Boc, de hoorigen Henricus de Heyden en diens vrouw Mechtyldis met hun kinderen.
Actum et datum anno Domini Mo CCo octogesimo nono feria quarta post Pascha.
Oorspr. (Inv. no. 1101), met het zegel van heer Gerardus de Batenburgh, oom van den oorkonder, in witte was.
Datering:
1289 April 13
 
 
 
 
 
Regest
28 Johannes, heer van Cuyck, ridder, schenkt aan het nieuwe gasthuis van St. Catharina bij Grave de novale tienden in de dorpen en parochiĆ«n van Cuick, Boeghene, Meere en Sambeecke, waarvan de helft aan de rectoren der parochiĆ«n zal komen.
Actum et datum anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo quarto feria sexta post festum beati Dionisii.
Afschrift, gewaarmerkt door den notaris Jeron. van den Kerckhove, resideerende te Gravia, in 1594, (Inv. no. 6463).
Datering:
1294 October 15
NB:
In vertaling gedrukt bij Paringet en v. Alen, Beschrijving van de stad Grave en den lande van Guyck, blz. 472.
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende