erfgoedcentrum achterhoek liemers

Beeldbank

In de beeldbank (beeldcollectie) vind je het zgn. 'niet bewegend beeldmateriaal'  zoals foto's, ansichten, tekeningen, (land)kaarten en posters. Vanwege geldende rechten kan bv. op kaarten ingezoomd worden maar worden andere afbeeldingen getoond op beperkte resolutie. Soms wordt vermeld dat een afbeelding niet getoond kan worden, ook dit i.v.m. rechten. Die afbeeldingen kunnen wel in de studiezaal ingezien worden. Dat geldt ook voor kaarten die wel al beschreven zijn maar nog niet gedigitaliseerd zijn.

Het is mogelijk om afbeeldingen in een hoge resolutie te bestellen, bijvoorbeeld voor publicatiedoeleinden. Voor tarieven zie de tarievenlijst.

0566 Gemeentebestuur Doetinchem, 1920 - 1944 (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Gemeentebestuur Doetinchem, 1920 - 1944
0566 Gemeentebestuur Doetinchem, 1920 - 1944

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Dit archief is verre van compleet als gevolg van oorlogshandelingen. Een brief van 7 juni 1945 van het gemeentebestuur aan het registratuurbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten meldt hierover het volgende:
"Door oorlogsgeweld is het gemeentehuis alhier verwoest. Daarbij is het archief verloren gegaan, met uitzondering van de registers van den burgerlijken stand, de notulenboeken, de akten van koop en verkoop e.d. en het bevolkingsregister. Deze bevonden zich n.l. in de kluis.
De vraag rijst nu, in hoeverre het mogelijk zal zijn het archief weder op te bouwen en op welke wijze dat kan geschieden. Reeds is begonnen met het maken van uittreksels uit de notulen van Raad en B. en W. betreffende de zaken, die van genoegzaam belang zijn om weder dossiers te vormen. Voorts is gedacht aan het richten van een verzoek tot hen, die stukken bezitten, afkomstig van het gemeentebestuur, of die copieën hebben van aan dat bestuur gerichte brieven om deze voor het maken van afschriften tijdelijk af te staan. Ook de mogelijkheid van het maken van foto-copieën wordt overwogen. [....]" * 


Toevoeging november 2019:
In tegenstelling tot wat in bovenstaande tekst staat zijn de bevolkingsregisters wel verloren gegaan door oorlogsgeweld.
Dit betreft registers vanaf 1920. Op grond van het “Besluit Reconstructie Bevolkingsboekhouding 1945” zijn deze registers in de naoorlogse jaren gereconstrueerd.
Deze reconstructie is opgenomen in Sara 0758, nummers 4103 t/m 4407.

Erfgoedstuk
Kenmerken
Datering:
1920-1945
Auteur:
H.G. Nijman
Toegang:
plaatsingslijst
Gemeente:
Doetinchem
Omvang:
14,875
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0566 Gemeentebestuur Doetinchem, 1920 - 1944
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0566
Trefwoorden:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS