erfgoedcentrum achterhoek liemers

Bibliotheek

In 2011 is het Achterhoeks Archief gefuseerd met het Staring Instituut. Beide organisaties beheerden uitgebreide bibliotheken met boeken, tijdschriften en documentatie over het Achterhoekse en Liemerse erfgoed. Deze bibliotheken zijn samengevoegd. Een gedeelte van de bibliotheek is te vinden op de studiezaal van het ECAL, de rest bevindt zich in de depots en het magazijn.

Een gedeelte van onze bibliotheekcollectie is nu digitaal te doorzoeken, de rest volgt zodra de definitieve nummering een feit is. Mocht u op zoek zijn naar een bepaalde titel, maar u vindt hem niet in de catalogus, informeert u dan even bij de studiezaalmedewerker in de studiezaal of neem contact met ons op per mail info@ecal.nu of telefonisch 0314-787078.

Wij lenen geen materiaal uit, maar u kunt het ter plekke bekijken en eventueel kopieën maken, voor zover het materiaal dat toelaat.

Bijdragen en mededeelingen, 1898- (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Bijdragen en mededeelingen, 1898-

Bibliotheek

In 2011 is het Achterhoeks Archief gefuseerd met het Staring Instituut. Beide organisaties beheerden uitgebreide bibliotheken met boeken, tijdschriften en documentatie over het Achterhoekse en Liemerse erfgoed. Deze bibliotheken zijn samengevoegd. Een gedeelte van de bibliotheek is te vinden op de studiezaal van het ECAL, de rest bevindt zich in de depots en het magazijn.

Een gedeelte van onze bibliotheekcollectie is nu digitaal te doorzoeken, de rest volgt zodra de definitieve nummering een feit is. Mocht u op zoek zijn naar een bepaalde titel, maar u vindt hem niet in de catalogus, informeert u dan even bij de studiezaalmedewerker in de studiezaal of neem contact met ons op per mail info@ecal.nu of telefonisch 0314-787078.

Wij lenen geen materiaal uit, maar u kunt het ter plekke bekijken en eventueel kopieën maken, voor zover het materiaal dat toelaat.

De signatuur van het materiaal geeft tevens de vindplaats aan. Wilt u bijvoorbeeld het boek ‘Gondelvaart Bredevoort in woord en beeld : 1968-2008’ inzien, dan vindt u dat boek onder ‘Aalt 76’, dus in de studiezaal bij de boeken over de gemeente Aalten onder nummer 76. U kunt de boeken zelf uit de kasten halen en terugzetten. Wilt u er s.v.p. wel voor zorgen dat ze weer op de goede plek terechtkomen! Als een publicatie alleen in het depot en/of het magazijn aanwezig is (signatuur Depo en/of Maga), dan kunt u de publicatie aanvragen met uw pasnummer.

Voor alle zoekacties geldt dat u gebruik kunt maken van het %-teken als wild card.

Mochten er vragen of problemen zijn bij het zoeken in de database dan assisteren onze medewerkers u daar graag bij.

beacon
 
 
Serie tijdschriften
Bijdragen en mededeelingen, 1898-
Signatuur:
Peri Bijdragen, Kamer 143, Depo
Titel:
Bijdragen en mededeelingen
Auteurs en medewerkers:
Gelre, Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht
Plaats:
Arnhem
Uitgever:
Gouda Quint [etc.]
Jaar:
1898-
Annotatie:
AANWEZIG: Dl. 1(1898) nr. 1- . - Jaarlijks. - Dl. 92(2001) op omslag ook: Historisch jaarboek voor Gelderland; vervolgens tevens op omslag: Bijdragen en mededelingen Gelre. - Beredeneerde index dl. 1-40 (1898-1937) in: Werken uitgegeven door Gelre ; dl. 20. - Beredeneerde index dl. 41-78 (1938-1987) in: Werken uitgegeven door Gelre ; dl. 40. - Reg. (over de jaren 1898-1998) in: Bijdragen en mededelingen 1898-1998 / Vereniging Gelre. - 2001. - CD-ROM
Dl. 49-68 (1949-1974/75) o.d.t.: Bijdragen en mededelingen / Gelre, Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. - Dl. 69-74 (1976/77-1983) o.d.t.: Bijdragen en mededelingen / Gelre, Vereniging tot Beoefening van Gelderse Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht
Vanaf jaardl. 75(1984) o.d.t.: Bijdragen en mededelingen / Vereniging Gelre. - Vanaf jaardl. 1987 uitg.: Zutphen : De Walburg Pers; vervolgens uitg.: Arnhem : Vereniging Gelre.
ISBN:
90-6011-642-9 (1988)
ISSN:
0923-2834
Bevat:
meer