erfgoedcentrum achterhoek liemers

Bibliotheek

In 2011 is het Achterhoeks Archief gefuseerd met het Staring Instituut. Beide organisaties beheerden uitgebreide bibliotheken met boeken, tijdschriften en documentatie over het Achterhoekse en Liemerse erfgoed. Deze bibliotheken zijn samengevoegd. Een gedeelte van de bibliotheek is te vinden op de studiezaal van het ECAL, de rest bevindt zich in de depots en het magazijn.

Een gedeelte van onze bibliotheekcollectie is nu digitaal te doorzoeken, de rest volgt zodra de definitieve nummering een feit is. Mocht u op zoek zijn naar een bepaalde titel, maar u vindt hem niet in de catalogus, informeert u dan even bij de studiezaalmedewerker in de studiezaal of neem contact met ons op per mail info@ecal.nu of telefonisch 0314-787078.

Wij lenen geen materiaal uit, maar u kunt het ter plekke bekijken en eventueel kopieën maken, voor zover het materiaal dat toelaat.

4 Kopieboek van uitgaande stukken, 1914-1922 (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Kamer van Koophandel en Fabrieken te Neede, 1914-1922

3034 Kamer van Koophandel en Fabrieken te Neede, 1914-1922

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoektips
beacon
 
 
Inleiding
De eerste vergadering wordt gehouden op 5 september 1914 ten gemeentehuize onder voorzitterschap van burgemeester Van de Graaff. Dit blijkt onder meer uit de opmerkingen "...hoopt dat allen nog dikwijls ten gemeentehuize mogen komen..." en "...een lokaal steeds voor de vergaderingen van de kamer beschikbaar is...". Bovendien wordt op 5 september een rooster van aftreden vastgesteld.
Het verslag over 1922 van de gemeente Neede vermeldt onder 'Nijverheid, handel en scheepvaart' - 'Kamer van Koophandel en Fabrieken': 'Bestaat hier niet meer'. In het archief zijn geen stukken aanwezig, daterend van ná 1922. Echter wordt vanaf 1918 in het jaarlijks verslag van de gemeente al ingevuld dat er géén Kamer van Koophandel is.
Dit archief werd in 2012 door het Gelders Archief te Arnhem overgedragen aan het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem. De omvang bedraagt 0,125 strekkende meter.
Plaatsingslijst
4 Kopieboek van uitgaande stukken, 1914-1922
3034 Kamer van Koophandel en Fabrieken te Neede, 1914-1922
Plaatsingslijst
4
Kopieboek van uitgaande stukken, 1914-1922
Datering:
1914-1922
Omvang:
1 deel
Kenmerken
Datering:
1914-1922
Gemeente:
Berkelland
Omvang:
0,125
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 3034 Kamer van Koophandel en Fabrieken te Neede, 1914-1922
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 3034
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS