erfgoedcentrum achterhoek liemers

Bibliotheek

In 2011 is het Achterhoeks Archief gefuseerd met het Staring Instituut. Beide organisaties beheerden uitgebreide bibliotheken met boeken, tijdschriften en documentatie over het Achterhoekse en Liemerse erfgoed. Deze bibliotheken zijn samengevoegd. Een gedeelte van de bibliotheek is te vinden op de studiezaal van het ECAL, de rest bevindt zich in de depots en het magazijn.

Een gedeelte van onze bibliotheekcollectie is nu digitaal te doorzoeken, de rest volgt zodra de definitieve nummering een feit is. Mocht u op zoek zijn naar een bepaalde titel, maar u vindt hem niet in de catalogus, informeert u dan even bij de studiezaalmedewerker in de studiezaal of neem contact met ons op per mail info@ecal.nu of telefonisch 0314-787078.

Wij lenen geen materiaal uit, maar u kunt het ter plekke bekijken en eventueel kopieën maken, voor zover het materiaal dat toelaat.

0637 Stichting Reewild Trofeeën Show Gelderse Achterhoek, 1967-2000 (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Stichting Reewild Trofeeën Show Gelderse Achterhoek, 1967-2000

0637 Stichting Reewild Trofeeën Show Gelderse Achterhoek, 1967-2000

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Volgens de oudste stukken in dit archief werden in 1967 plannen gemaakt om in het voorjaar 1968 een reewildtrofeeën-tentoonstelling te organiseren. Dit werd een jaarlijks terugkerend evenement, gehouden in het eerste weekend na 15 maart, de sluiting van het jachtseizoen. De trofeeënshows werden steeds gehouden in Hotel Café Restaurant "De Exelse Molen" te Lochem. Op 20 en 21 maart 1992 werd het 25-jarig bestaan van de stichting gevierd, wat aangeeft dat men de oprichting dateerde in 1967.
Door de omvang van de activiteiten achtte men het op een gegeven moment wenselijk deze onder te brengen in een stichting. Dat gebeurde in 1975.
De Stichting Reewild Trofeeën Show Gelderse Achterhoek (S.R.T.G.A.) is opgericht op 18 februari 1975. Het doel van de stichting is a) in de Gelderse Achterhoek te komen tot een beter reewildbeheer; b) voorlichting te verstrekken aan alle belangstellenden in de ruimste zin van het woord.
Uit de stukken blijkt, dat de stichting nauw betrokken is geweest met de oprichting van de Regio "Achterhoek" van de Vereniging "Het Reewild". Citaat uit de notulen van de oprichtingsvergadering van de Regio "Achterhoek" van de Vereniging "Het Reewild: "De S.R.T.G.A. heeft steeds in een prettige sfeer met de Vereniging "Het Reewild" samengewerkt. De "moedervereniging" heeft ons echter verzocht een regio te vormen." De trofeeënshows werden voortaan door de stichting georganiseerd voor de Vereniging "Het Reewild". Later tevens in nauwe samenwerking met de zogenaamde "wildbeheereenheden" (WBE).
Met ingang van 2000 werd besloten dat de organisatie voor de tentoonstellingen werd overgedragen aan de WBE's onder verantwoordelijkheid van het Regiobestuur. Hiermee kwam de verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur voor de tentoonstelling te vervallen.

De taken van het stichtingsbestuur zouden voortaan bestaan uit: 1) Het beheren van de opgebouwde financiele tegoeden; 2) beheer van het bestaande adressenbestand; 3) beheren en uitreiken van de (wissel)prijzen, aangezien de bestaande wisselprijzen eigendom van de stichting zijn.
Het onderhavige archief werd aangeboden aan het Achterhoeks Archief in verband met het feit dat het werkgebied van de Stichting zich voor het overgrote deel over dat van het Achterhoeks Archief uitstrekt. De ordening van het archief is een chronologische. Verder werd een klein aantal losse stukken aangetroffen. Bovendien werden voorbeeldexemplaren van briefpapier, enveloppen en een promotiefolder aan het archief toegevoegd.
Het archief kwam door schenking in bezit van het Achterhoeks Archief. De omvang bedraagt 0,625 strekkende meter en is geheel openbaar.

Doetinchem, april 2009.

H.G. Nijman
Plaatsingslijst

Kenmerken

Datering:
1967-2009
Auteur:
H.G. Nijman
Toegang:
Plaatsingslijst
Gemeente:
Bronckhorst
Omvang:
0,75
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0637 Stichting Reewild Trofeeën Show Gelderse Achterhoek, 1967-2000
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0637
Categorie:
Geen resultaat gevonden  
Uw zoekterm komt niet voor in deze archieftoegang.