erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

Transcripties (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Transcripties
Transcripties
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
299 transcripties
sorteren op:
 
 
Pagina: 4
 
 
Transcripties
Steven Verheijden nu Gerit Kuper een stuck landtz dat Johan Kaltweder thebben plach, rekent men mit sijner bouwingen
Item Soe Wilhem van Raij heefft van die XIIII morgen landtz langs den visschers stranck soe voele daer hij Jaerlix voir ghifft XVIIIJ schilt, die Jaeren als die bouwinge, ind dat ander blievens hadt Harmen van Zedam voir VJ schilt ind ditt heefft nu Rijck van Zedam weder gepacht mit meer anders als hier voir beschreven is
Harmen van Zedam nu Rijck van Zedam daer hij desse VJ schilt voir gegeven heefft mit meer anders landes als men hier voir ind nae beschreven sien mach weder ingepacht tsamen voir XLVI schilde, ind dit wurdt hier voir gerekent
Johan Krechtinck nu Gerit die Man IIJ morgen wardtz van den X morgen in den alden Rijsswardt die Goessen van Huest thebben plach ind daer toe noch IIII morgen van den alden Rijsswardt die Henrick Krechtinck tsamen gepacht hadt voir VI schilt, dit hebben nu gepacht Derrick ind Gerit Krechtinck voir VIII schilde, facit VIII schilt
 
 
 
 
 
Transcripties
Item Soe Johan Krechtinck ind Henrick Lube gepacht hadden den Middelwardt van mijnen genedigen Lieven Heren voir XJ schilt, bij alsoe dat men hon die affbroick kortten soldt, soe is den Middelwardt omtrent IIII morgen nae affgebraeken, ind brickt noch seer aff, ind dat selve dat daer noch licht is waell knie diep mit zande begaeten, soe hebben sij den Middelwardt voir den pacht laeten liggen ind men heefft dat niet konnen verpachten, want dat niet dan zandt en is, ind soe dan den Middellwardt ledich lach, wort dat holt van den beesten verdorven, hadt Giesbert van Herde Zeliger van den selven zande geseijtt omtrent IIII morgen mit boickweijdt, ind voir den morgen gerekent eijnen schilt, ind daer leech noch waell IJ morgen die men mitter ploich niet bekruijpken [in duplicaat: gebruicken] en kan dat niet dan kuijlen ind dellen sint
Desse IIII morgen hadt Rijck die Wilde gepacht, den morgen eijnen pacht gulden, to seijen ind niet to weiden, dit landt brick noch seer aff, ind dessen wardt heefft nu gepacht Lenart Kalff XII Jaer sonder ennige affbroick to korten voir V pacht gulden, ind is dat XIIte Jaer, facit III schilt J gulden
- Summa folii XL schilt I gulden VIIIIJ albus
 
 
 
 
 
Transcripties
Item heefft Lenart Kalff van mijnen genedigen Lieven Heren in pachten een weijde gelegen tot Millingen baeven den Middellwardt in groeten [grootte] VIII morgen LXXXVII roijen, Noch een weijde beneden den Middelwardt haldende IIII morgen een hont tnegentich roijen, Noch een weijde bij der Sluijsen in den Millinghschen stranck in groeten VJ morgen II hont XXVI roijen XII Jaer lanck, ind sall to pacht geven die ierste VI Jair voir ider morgen II pacht gulden, ind die ander VI Jair den morgen IIJ gulden I ort, ind die Jaeren sint omb, ind soe die landen seer mit zande begaeten waeren, sijn hem die Jaeren bij denen Dross [Drossten] ind bevelhebberen op behaegen mijns genedigen Lieven Heren verlenght XII Jaer off ten VIen twederseggen, ind is dat ierster Jaer, facit XXXIII schilt J gulden XVI albus
Item noch heefft Lenart Kalff een weijde tot Millingen beneden den Kolck opten Middelwardt in groeten II morgen LIX roijen, XII Jaer lanck, die ierste VI Jaer den morgen II pacht gulden, ind die ander VI Jaer den morgen IIJ gulden I ort, ind is dat XIIte Jair, facit III schilt I gulden I ort
- Summa folii LXXI schilt III ort schilt II krumstart III ortgen krumstart VII groetgens
 
 
 
 
 
Transcripties
Item Die Kerckmeisteren tot Herruwen kortten mij jaerlix I schilt totter theindt maeltijtt als van den thendt mijn genedigen Lieven Jonckheer tot Herruwen liggende heefft, facit IJ gulden
Item Soe wurdt jaerlix gekort voir die affbroick des landtz Stien Menvissch in pachten plach to hebben IIJ gulden, facit IIJ gulden
Item oick kort men jaerlix voir die affbroick ind vergraevinge des landtz Wilhem Huss in pachten plach to hebben IJ gulden, facit IJ gulden
Item Soe kort men den ffeer anden Bijlandt Johannes van den Kerckhoff voir vergraevinge des landts hij van dat Zandt in pachten heefft IIIJ gulden IJ ort guldens, facit IIIJ gulden IJ ort gulden
Item Soe heb ick dit Jaer verplicht die Heimraiden der Kerspellen Pannerden ind Millingen als die Schouw der dijcken gewest sij, dat gekost heefft IIJ gulden, facit IIJ gulden
Item Soe is mij van mijnen genedigen Lieven Heren toegestaen tot een onderhalt des Amptz in den Bijlandt XL daler, facit XL gulden
Item Soe ick jaerlix boerende bin tot volnisse [voldoening] der theendt maeltijt tot Pannerden van VI block theenden VI schilde, ind den thienden penninck van II blocken, heb ick die maeltijt daeromme niet konnen verdingen ind van mijnen opboeren daer bij gelacht V gulden, facit V gulden
 
 
 
Pagina: 4
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS