erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

Transcripties (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Transcripties
xTranscripties
Zoeken in Transcripties
Transcripties
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
299 transcripties
sorteren op:
 
 
Pagina: 7
 
 
Transcripties
Soe Gaert Verborch in armoede verstorven ind meer scholtz [schuld] dan guetz achter gelaeten heefft, is dat guet aen den Noetboem [Notenboom] aever den Rijn verpacht bij frunden mijns genedigen Lieven Heren Johan Spronck XII Jaer voir XX schilte, ind soet [soe 't] ghenen ut wech noch affwech totten dick to koemen en heefft, totten selven guede gehoerende, sall Johan Spronck den wech desse Jaeren vursschreven bij sich selven buijten enigen kost mijns genedigen Lieven Heren werven, ind Johan heefft dit selve guet voirt aever gedaen Derrick Vermeer, soe dan dat huijs daer op stonde Gaert Zeliger toebehoerende ind men dat daer op behalden heefft in betaelinge desghenen hij mijnnen genedigen Lieven Heren schuldich bleven was, achter dackeloes een tijt lanck gestaen hadt, sall Derrick buijten kost mijns genedigen Lieven Heren laeten decken ind toe maeken, daer voir hij dat XII Jaer lanck gebruicken sall, ind die Jaeren sint omb, ind soe dan dat huijs achter neder vallen woldt, is dit Derrick Vermeer weder verpacht XII Jaer voir XXI schilte, bij alsoe dat hij dat huijs weder op timmeren soldt, die Jaeren sint omb ind is nu verpacht Derrick van Helbergen voir XXII schilte, ind die Jaeren sint omb gekoemen ind is hem weder verpacht voir XX schilte, dat IIIde Jaer van sessen, facit XX schilt
 
 
 
 
 
Transcripties
Henrick Branss die XVJ morgen landtz die sint aever oever gebraeken op IIIJ morgen nae, ind Henrick plach daer voir to gheven VIIJ pacht gulden, nu Stijn Menwijssch [Menvissch] voir IIII pacht gulden, ind men sall hoir die affbroick kortten, facit II schilt I gulden
Johan Spronck ind Stijn sijn huijsfrouw den acker bider [bij de] Cappellen ind is in erfftaell IIIJ morgen tot hoire beider Kijnder lijve voir vijff schilt, die lijve sint doott, ind is verpacht Lenart Kalff nae inholt sijner verschrijvonge XII Jaer lanck voir VIII pacht gulden, ind is dat IXde Jaer, facit V schilt J gulden
Rijck die Wilde ind Ansem Ansems den Bierhont mitten Mollenkamp voir vijff schilte, ind is nu weder verpacht Goessen van Ulfft in sijner voirschreven pachtonge
Wilhem die Meij nu Rutger Reijnen die hoffstadt bider [bij de] gemeijnten die Daem Gelis thebben plach voir III schilte sonder Jaeren, facit III schilt
Alijt van den Poll dat Koenijnx daell voir II schilte ind is nu verpacht Zander van Herde voir III schilte, die Jaeren sint omb ind is hem weder verpacht voir IIII schilt, facit IIII schilt
Die Acczise (!) tot Millingen heefft gepacht Helmich die Meij bij bernender kersen [brandende kaarsen] voir II schilt, facit II schilt
 
 
 
 
 
Transcripties
Johan Krechtinck nu Gerit die Man die visscherie opten Rijn voir XXII schilte, bij alsoe off se thenden toe goet off verlenden, mach hij sulx een halff Jaer to voerens opseggen, ind soe die midtz tegen sijnen huijse mit Zande begaeten ind seer verlendet is, bliefft die pacht staen op XV schilt ind is nu verpacht voir VIII schilte, facit VIII schilt
Item dat Zandt mit dat Ortken dat Steven die Man Goessens thebben plach, daer den bandijck midtz doer gelacht is, heefft daer van een deell gepacht Wilhelm Huss als tot III morgen I hont, ind Baet Kenwech II morgen, den morgen allet voir vijff ort schiltz, Noch Baet een strepelken ind is een weijtgen tegen idt Zandt voir J schilt, Giesbert van Herde III morgen I hont, den morgen V ort guldens, ind Evert die Man III morgen min een hont, den morgen V ort schiltz, ind Baet nu Rijck Wolters heefft die II morgen mit dat weijtgen weder gepacht voir VJ pacht gulden, facit XIII schilt III ort schilt IJ krumstart
- Summa folii XCIII schilt I gulden VII albus IJ krumstart
 
 
 
 
 
Transcripties
Evert die Man die hoffstadt bider [bij de] Kercken, die Gerlich Nullinck thebben plach voir V schilt III ort schiltz, gepacht voir VIJ schilt, die Jaeren sint omb ind is Evert vurgemelt weder verpacht XII Jaer, want hij daer op timmeren woldt, ind nae den XII Jaeren sall mijn genedigen Lieven Jonckheer dat huijs behalden bij twer [twee] naebueren seggen off Evert mach dat affbrecken, allet tot koir mijns genedigen Lieven Jonckheren, ind die tijt is oick omb, ind Evert nu Peter Jacobss heefft sulx noch XII Jaer lanck voir den selven pacht behalden, facit VIJ schilt
- Schepell koern garst ind haever gemenget
Gerit die Greeff X schepell
Johan Ffierkens utt Surmontz landt V schepell
Wilhem Verheijden to Ghent IIIJ schepell
facit negenthiende halff schepell alder maeten, daer voir gerekent eijnen schilt een ort schiltz, facit I schilt I ort
Item dat gemaell aen den Bijlandt heb ick Henrick van den Paidtfoirt mit consent der Momberheren in pachten voir vijfftich pacht gulden, ind is dat IIIde Jaer, facit XXXIII schilt J gulden
- Summa folii LXXXI schilt I oirt schilt J gulden
 
 
 
Pagina: 7
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS