erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

Bouwdossiers (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Bouwdossiers

Bouwdossiers

Bouwvergunningen

De Woningwet van 1901 schreef voor dat elke gemeente een bouwverordening moest hebben. Naleving van de verordening werd gecontroleerd door de dienst Bouw- en Woningtoezicht. Volgens de verordening moest voor het bouwen of verbouwen van een huis een bouwvergunning worden aangevraagd, met bouwtekening.
Tijdens de periode, globaal vóór 1930, werden er per jaar series bouwvergunningen (met bijlagen) gevormd. Omdat in die tijd gewerkt werd met een huisnummering per wijk, is het vaak lastig zoeken in de vergunningen. Daar komt nog bij dat bouwvergunningen vaak werden aangevraagd door de bouwers van een gebouw (aannemer).

Tip:
Vaak staat op de vergunning wel de toenmalige wijkletter en het huisnummer aangegeven. Vergelijking van deze nummers met de nummering in dezelfde periode in het bevolkingsregister biedt soms uitkomst. Ook staat vaak een kadastrale aanduiding vermeld.

Bouwvergunningen van latere datum zijn meestal goed toegankelijk op adres.

 

beacon
448 bouwdossiers
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 8
 
 
Inventaris
10143 , 1911/1950
Bouwdossier
1.1170 Bouw woning
Datering:
d.d. 16-01-1911
Adres:
Winterswijk, Vredenseweg 75
Datering vergunning:
d.d. 16-01-1911
Gemeente:
Winterswijk
Is onderdeel van:
 
 
 
 
 
Inventaris
10110 , 1908/1974
Bouwdossier
3.1335 Verbouw bergplaats
Datering:
d.d. 10-11-1911
Adres:
Winterswijk, Vredenseweg 14 en 14-A
Datering vergunning:
d.d. 10-11-1911
Gemeente:
Winterswijk
Is onderdeel van:
 
 
 
 
 
Inventaris
10161 , 1907/1973
Bouwdossier
5.1525 Uitbreiden woning
Datering:
d.d. 28-12-1912
Adres:
Winterswijk, Vredenseweg 119 en 121 (voorheen Henxel 24) Lappenschaar
Datering vergunning:
d.d. 28-12-1912
Gemeente:
Winterswijk
Is onderdeel van:
 
 
 
 
 
Inventaris
10167 , 1913/1955
Bouwdossier
2.1655 Bouwen 10 woningen
Datering:
d.d. 19-09-1913
Adres:
Winterswijk, Vredenseweg 112 - 130 (voorheen Henxel 57 - 66)
Datering vergunning:
d.d. 19-09-1913
Gemeente:
Winterswijk
Is onderdeel van:
 
 
 
Pagina: 8