erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

Transcripties (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Transcripties
Transcripties
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
299 transcripties
sorteren op:
 
 
Pagina: 8
 
 
Transcripties
Alsoe Derrick die Greeff gepacht hadt den Loiffschen wardt voir LX schilte die Gerit die Greeff thebben plach mit soe voele landts daer bij, dat II schilt ind I ortt guldens to gelden plach, soe dan Derrick vursschreven mit meer anders als men hier nae sien mach den wardt gepacht hadt voir den selven pacht als LXII schilt, heefft Wilhem van Raij weder gepacht VI Jaer lanck mit consent mijns genedigen Lieven Heren, bij alsoe dat hij den dijck halff maeken sall, ind die Jaeren sint omb ind is hem weder verpacht voir LXX schilt ind I jaerich fercken, ind desse bouwinge is verpandet geweest, mer weder ingeloest ind verpacht Wilhem van Raij III Jaer lanck des jaers voir hondert XV gulden ind een jaerich fercken ind is dat IIde Jaer, facit LXXVI schilt I gulden
Johan Krechtinck daer sijn huijs op plach to staen voir III schilt hebben nu gepacht Derrick ind Gerit Krechtinck voir IIII schilte, facit IIII schilt
Gerit die Beijer dat Galgendaell voir III schilt hebben oick gepacht Derrick ind Gerit Krechtinck voir IIIJ schilt, facit IIIJ schilt
Wilhem Grub die bouwinge die Derrick die Greeff thebben plach mit aller erffenisse daer inne behoirt, uttgescheiden een hoffstadt hier naebeschreven die aever oever gebraicken is, mit voirwarden dat men hon die affbroick kortten sall, voir XX schilt, ind die Jaeren sint omb ind is weder verpacht Johan Grub XII Jaer off ten VIen twederseggen voir XXVI schilt sonder Jaeren, facit XXVI schilt
 
 
 
 
 
Transcripties
Item Soe oick sijne genaeden voir utt hebben een koirfullen, dat selve is gekaeren ind verkofft voir VII Rider gulden, den gulden ad XXIII stuver brabants, facit VJ gulden II albus
Item Soe oick sijne genaeden voir utt hebben een halff herijncx vatt botteren, dat selve is gelevert ind verkofft voir VIJ gulden I ort, facit VIJ gulden I ort
Item Soe Johan van den Poll van itlick peert ind itlicke koe die opten wardt gehalden warden tot sijnen deell to weijden geven soldt eijnen Philippus gulden, soe sijn der peerden gewest XII ind der koijen oick XII, beloept Johans weijdt gelt daer van XII Philippus gulden, facit XI gulden IIII albus
Item Soe gifft Johan van den Poll vurgemelt voir sijn aendeell van den ewijnters to weijden een pont pepers ind een pont gengbers ind is oick onbetaelt
Item Soe noch Poll vurgemelt geven soldt Jaerlix van den twee jarigen hij geweijden konde tot sijnen deell toe van itlick stuck eijnen Philippus gulden, soe sijn dit Jaer opten vursschreven hoff ghene twee jaerige geweijdet
 
 
 
 
 
Transcripties
Daem Kuper utter desse vursschreven bouwinge ind landt dat Derrick Penninck daer voir uttgenoemen hadt voir V schilt, ind die Jaeren sint omb ind is hem weder verpacht voir VIJ schilt, die Jaeren sint oick omb ind dit landt ind meer ander landes als naebeschreven volgende is, heefft nu gepacht Henrick Fierkens Aerntz XII Jaer off ten VIen twederseggen voir XXIIII golden gulden, facit XVI schilt
Item beneven die bouwinge Rick van Zedam in pachten heefft op die Draepen lach ledich omtrent IJ morgen landtz bewassen mit brummell ind onkruijt, heefft gepacht Lenart Kalff mit weten ind believen mijns genedigen Lieven Heren voir III pacht gulden, facit II schilt
Item thenden dit landt licht [ten einde dit land ligt] omtrent eijnen morgen landtz den die Wardtgreff gebruickt, daer voir hij die Rijsswardden verwaeren sall
- Summa folii I c XC schilt I ort schilt J gulden IX albus
 
 
 
 
 
Transcripties
Johan Gorys nu Johan Carcelis dat landt opten Dunen dat Aernt van den Groetenhuijss thebben plach XXXVIII pacht groet, dit landt gebruickt nu Goessen van Moerze ind Spaen Vermeer, facit I ort schilt XIII krumstart
Wijnantz wijff Veraelick van achter landt ind is tsamen aever oever gebraeken, utgesacht dat landt opten Koevort, ind is een Leen mijns genedigen Lieven Heren, daer Henrick Veraelick nu Wilhems wijff van den Wardt Jaerlix voir ghifft I schilt, facit I schilt
Erffgenaemen Derricks van Hoekelum vijff marck min [minus] II groet, daer aff betaelt Henrick Veraelick nu Wilhems wijff van den Wardt dat derden deell, ind is aever oever gebraeken
Dat landt dat Goessen Carcelis thebben plach geheijten den Poll voir J pachtgulden, daer en reken ick niet voir, wantet aever oever gebraeken is, sonder een kleijn strepelken dat verpacht is Henrick die Leuw VI Jaer lanck, des jaers voir III ort guldens, ind die Jaeren sint omb, facit J schilt
 
 
 
Pagina: 8
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS