erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

Transcripties (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Transcripties
Transcripties
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
299 transcripties
sorteren op:
 
 
Pagina: 10
 
 
Transcripties
Den Essen pass heefft die Rentmeister Everhardus van Loen utt laeten raiden, soe die stompen seer alt waeren ind niet meer holt draegen en wolden, in groeten [grootte] IIII hont, daer voir gerekent eijnen schilt, facit I schilt
Aernt van Driell XIIII hont landtz bij Bergoij ind die straete bij Rosswardt die Gerit van Rossem thebben plach voir vijfftenhalven schilt erffpacht, ind dit hebben nu Lenart Kalff ind Johan Geritz voir den selven erffpacht in gebruick, facit IIIIJ schilt
Wilhem Frint [Frijnt] den Vaeten to lijve nae inholt der brieven voir V schilt I ort guldens, ind soe Wilhem sijn brieven van den Lijffgewin aever gegeven heefft, als in die voir rekenonge genarriert wurdt, heefft Reijntgen van Oij Janss dit weder gepacht voir XI pacht gulden sonder Jaeren, facit VII schilt J gulden
Item to gedencken der XXX pont utter Vrouwen guet van den Bijlandt
Evert van Oij dat landt dat Reijntgen van Oij thebben plach voir XVIIIIJ schilt heefft hij nu weder gepacht voir XX schilt, die Jaeren sint omb, ind Rijck Timmerbiell heefft dit weder gepacht voir XXVII schilte J gulden, ind die Jaeren sint omb, facit XXVII schilt J gulden
Berndt van den Wardt nu Henrick van den Paidtfoirt twe schilte utter Reijner Lippeten guet, facit II schilt
- Summa folii I c XXXIX (schilt) J schilt I gulden
 
 
 
 
 
Transcripties
Heer Gerit van Oij nu Wolter Rijckertz den Gronten pass in erffpacht voir X pacht gulden, facit VI schilt I gulden
Berndt van Oij Janss utter sijner bouwinge ind guet VIII kroenen, des gelden Wijnantz Kijnder van den Wardt een halve kroene, gelick voir genarriert wurdt, facit VI schilt I gulden
Aernt van Voirtholt ind Wilhem Menwijssch [Menvissch] IIII pont to thijnse, facit J gulden XXXVI krumstart
Wolter van den Poll den Nonnen Kamp, ind is nu verpacht Goessen van Ulfft in Peters guet van den Bijlandt als voir genarriert wurdt
Item Heer Gerit van Oij een stuck landtz dat Peter van den Bijlandt thebben plach in erffpacht voir anderhalven schilt, facit IJ schilt
Derrick die Meij utt laeten raiden een stuck landtz dat gheen holt meer draegen en woldt, ind is III morgen, den morgen eijnen pacht gulden, ind is nu verpacht Johan van Brijnnen voir VIII pacht gulden, facit V schilt J gulden
Roeleff Hannen eijnen morgen landtz utt laeten raiden ind gepacht voir I pacht gulden, ind Johan van den Poll heefft nu dessen selven morgen landtz in pachten als nae beschreven volght
- Summa folii I c XIJ schilt J oert schilt XVII albus II krumstart I oertgen krumstart
 
 
 
 
 
Transcripties
Item den VIIIten Maij Anno ut supra is mijn genedigen Lieven Heren mit sijnne gnaden Drost ind bevelhebberen tot Nijmmegen gekoemen opten landtdach, Soe hebben sijne gnaden in den Helm [= een herberg] sijns selffs Koeken [keuken] gehalden, ind aen mij doen schrijven ick alle dingen nae noettrufft aldaer bestellen, ind die onkosten betaelen solde, Soe is ter tijt van sijnre gnaden wegen binnen Nijmmegen verteert ind durch mij betaelt LIX daler J daler VJ stuver brabants I ort loepens geldes, facit LIX gulden J ort VIJ albus II krumstart
Item op die selve tijt int affreijsen ind wederomme koemen soe to perde ind to schepe is tot Aernt van Raijs huijs verteert [in duplicaat: Aerndt van Reijss (!) huijss vertert] in kost bier hoij ind haever V daler XV albus II krumstart, facit V gulden XV albus II krumstart
Item Soe is die Drost sampt den bevelhebberen van den Tolhuijss to Scheep gefaeren bis tot Nijmmegen ind weder van Nijmmegen bis aenden Houberch [Houbergh] daer aen die Schipper verdient heefft J daler, facit J gulden
Item op Lamberti Anno LV heb ick verdinght den Betouw dijck daer die Amptman die schouw aever heefft nae der Cironge weder op to maeken ind schouwber [schouwbaar] to leveren ad VIIJ daler, facit VIIJ gulden
Item Soe verdraegen is dat men Goessen van Ulfft voir sijne timmeratie des bouwhuijs daer hij inne woent in vier Jaeren tijts vermoegen solde XXXVI pacht gulden, heb ick hem in dit vierde Jaer aen sijnen pacht gekort IX pacht gulden, facit IX gulden
- Summa folii II c LXVIII gulden I ort gulden XII albus I krumstart
 
 
 
 
 
Transcripties
Item die Kerckmeisteren tot Herruwen korten mij Jaerlix I schilt totter theendtmaeltijt als van mijnre Heren theendt aldaer gelegen, facit IJ gulden
Item Soe wurdt Jaerlix gekort voir die affbroick des landtz Stien Menvissch inpachten plach to hebben IIJ gulden, facit IIJ gulden
Item Kort men oick Jaerlix voir die affbroick ind vergraevijnge des landts Wilhem Hus in pachten plach to hebben IJ daler, facit IJ gulden
Item Oick kort men den feer Johannes [in inv.nr.5048: den feer aenden Bijlandt Johannes van den Kerckhoff voir] van vergraevinge des landtz hij van dat zandt in pachten heefft IIIJ gulden IJ ort, facit IIIJ gulden IJ ortgulden
Item Kort men Johan van Stockem oick voir de vergraevinge des landtz hij in pachten heefft III gulden, facit III gulden
Item Soe Heer Wolffganck van Dunen geleent hadt in behoeff mijns genedigen Lieven Heren tot affloesinge der Renthen die verseet waeren utten guederen Boxmeer ind Haeps LXXXII golden fransse kroenen [in duplicaat: fransche kroenen een Karolus gulden] hondert acht und sestich Philippus gulden twee hondert XXXVIII dalers, facit tsaemen V c VIII daler ind VII stuver brabants valuiert, heb ick die selve pennongen betaelt aen Elsken vander Bergh, facit V c VIIJ gulden IIII krumstart
 
 
 
Pagina: 10
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS