erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

Transcripties (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Transcripties
Transcripties
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
299 transcripties
sorteren op:
 
 
Pagina: 11
 
 
Transcripties
Johan Loiff die bouwinge in den Wiell to sijnen lijve, daer inne behoirt III hont landtz in den Vorstwech ind enen morgen plach Frederick Gans thebben ind Botz kamp, ind X hont landtz in den Hoegen Velde ind Henrick Harmens landt ind Haxdreve langs den wech ind dat Nederfelt, ind XVIII hont landtz daer hij Jaerlix plach voir to gheven vijff ort goldtz voir XXXIIII schilt, ind soe Aernt Loiff sich beclaeght hadt bij tijden mijns genedigen Lieven Heren Zeliger, dat hij to duer gepacht hadt ind hon watt verlichtenisse toe gesacht was, bliefft die pacht staen op XXVI schilt tot wederseggen mijns genedigen Lieven Heren, ind is aeverkoemen (dat) hij Jaerlix geven sall XXVIII schilt, ind die tijt is omb gekoemen ind heefft sulx weder gepacht voir XXX schilt, IIIIde Jaer van Sessen, facit XXX schilt
Die Kerck van Pannerden die hoffstadt die Frederick Gans thebben plach in erffpacht voir III ort schiltz, facit III ort schilt
Wijnant Krechtinck eijnen morgen opten Mollenacker den Goessens huijssfrouw van Huest thebben plach voir IJ schilt, ind noch IJ morgen die Aernt Hoet thebben plach voir IJ schilt J ort guldens, ind noch eijnen morgen die Goessens huijssfrouw van Huest voir hadt voir VI ort schiltz, dit beloept tsamen dattet plach to gelden IIII schilt ind I ort guldens, ind dit heefft Wijnant tsamen gepacht voir VI schilt eijnen gulden, facit VI schilt I gulden
Berndt van den Wardt VI hont landtz voir VJ ort schiltz ind J ort guldens datt Johan Klomp to lijve hadt, dit heefft nu gepacht Kerckhoff Evertzoen voir vier golden gulden, facit II schilt I gulden
 
 
 
 
 
Transcripties
Soe beloepen die erffthijnse nae vermoegen des Registers XVJ schilt I ort schiltz vijff stuver VII groetkens, facit XVJ schilt I ort schilt XV krumstart VII groetkens
Item heefft Lenart Kalff van mijnen genedigen Lieven Heren in pachten een weijde gelegen tot Millingen baeven den Middelwardt in groeten [grootte] VIII morgen LXXXVII roijen, Noch een weijde beneden den Middelwardt haldende IIII morgen I hont tnegentich roijen, Noch een weijde bider [bij de] Sluijsen in den Millinghschen stranck in groeten VJ morgen II hont XXVI roijen XII Jaer lanck, ind sall to pacht geven die ierste VI Jaer voir ider morgen II pacht gulden ind die ander VI Jaer den morgen IIJ gulden I ort, ind die Jaeren sint omb, ind soe die landen vermitz groet water [in duplicaat: groete wateren] seer mit zande begaeten waeren, sijn hem die Jaeren bij denen Dross ind bevelhebberen op behaegen mijns genedigen Lieven Heren verlenght XII Jaer off ten VIen twederseggen, ind is dat IIde Jaer, facit XXXIII schilt J gulden XVI albus
Item noch heefft Lenart Kalff een weijde tot Millingen beneden den Kolck opten Middelwardt in groeten II morgen LIX roijen XII Jaer lanck, die ierste VI Jaer den morgen II pacht gulden ind die ander VI Jaer den morgen IIJ gulden I ort sonder Jaeren, ind sijn hem verlenght ut supra, facit III schilt I gulden I ort
- Summa folii LXXI schilt III ort schilt II krumstart III ortgen krumstart VII groetgens
 
 
 
 
 
Transcripties
Item Soe Johan Krechtinck ind Henrick Lube gepacht hadden den Middelwardt van mijnen genedigen Lieven Heren voir XJ schilt, bij alsoe dat men hon die affbroick kortten soldt, soe is den Middelwardt omtrent IIII morgen nae affgebraeken ind brickt noch seer aff, ind dat selve dat daer noch licht is waell knije diep mit zande begaeten, soe hebben sij den Middelwardt voir den pacht laeten liggen ind men heefft dat niet konnen verpachten, want dat niet dan zandt en is, ind soe dan den Middellwardt ledich lach, wort dat holt van [door] den beesten verdorven, hadt Giesbert van Herde Zelige van den selven zande geseijet omtrent IIII morgen mit boickweijt, ind voir den morgen gerekent eijnen schilt, ind daer leech noch waell IJ morgen die men mitter ploich niet gebruicken kan, dat niet dan kuijlen ind dellen sint, desse IIII morgen hadt Rijck die Wilde gepacht, den morgen eijnen pachtgulden to seijen ind niet to weijden, dit landt brickt noch seer (aff) ind dessen wardt heefft nu gepacht Lenart Kalff XII Jaer, sonder enige affbroick to korten voir V pacht gulden sonder Jaeren, ind sijn hem verlenget sonder affbroick to korten, ind is dat ierste Jaer van twelffen off ten VIen twederseggen, facit III schilt J gulden
- Summa folii XL schilt I gulden ~X albus [in duplicaat: VIIIJ albus]
 
 
 
 
 
Transcripties
Wilhem Kuper nu Gerit filius eius [eigen zoon] Costers halven wardt, ind Henrick Harmens dreve voir XIJ schilt, die Jaeren sint oick omb ind is den selven Gerit weder verpacht voir XIII schilte, ind die Jaeren sint oick omb ind is hem weder verpacht mit meer ander landes (!) als naebeschreven volgen sall XII Jaer lanck voir XXXVII pacht gulden sonder Jaeren, facit XXIIII schilt I gulden
Gerlich Nullinck nu Berndt van Oij dat weijtgen dat Johan van Oij thebben plach voir IIII schilt II pont erffpacht, facit IIII schilt XL krumstart
Die Kerck tot Pannerden van eenre hoffstadt II pont, facit LX krumstart
Henrick die Haeger Schermers hoffstadt voir VJ ort schiltz, soe men die beterschap van Haegers hoffstadt daer bij gelegen daer mijn genedigen Lieven Heer Jaerlix utt hadt III golden gulden van den erffgenaemen voir etzelicke achterstedige gekofft hadt als in die voir Rekeninge genarriert is, soe sijn desse II hoffsteden mit Everwijn Backers (!) Hoffstadt die to lijve verpacht was voir I schilt als men hier voir sien mach verpacht Derrick Aelbertz ind Hans Verwaiden voir VI schilte, facit VI schilt
Gerit die Greeff nu Aernt die Waell genant Greeff van eenre hoffstadt die Wilhem Kuper thebben plach J schilt die mijn genedigen Lieven Heer daer Jaerlix utt heefft, facit J schilt
- Summa folii I c LXXXVII schilt I oirt gulden XX albus
 
 
 
Pagina: 11
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS