erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

Transcripties (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Transcripties
xTranscripties
Zoeken in Transcripties
Transcripties
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
299 transcripties
sorteren op:
 
 
Pagina: 3
 
 
Transcripties
Wolter van den Poll die XI morgen landts van Peters guet van den Bijlandt die Daem van Herde gehadt heefft, mitten Nonnen Kamp hier nae genarriert wurdt, tsamen voir XII schilde, die Jaeren sint omb ind is verpacht Goessen van Ulfft voir XXXVII gulden, ind desse Jaeren sint oick omb ind is hem weder verpacht XII Jaer off ten VIen tweder seggen voir LII gulden ind II Jaerige fferken, ind is dat IXde Jair, facit XXXIIII schilt I gulden
Rutger van Wijenhaeven twe golden gulden des jaers erffrenthen utter twe hoffsteden gelegen mitter aeversten zijden aen die gemeijne straete ind mitter aendere sijden aen erve mijns genedigen Lieven Heren, ind mit den eijnen eijnde aen erffenisse dat Henrick Hoenseler twesen plach, facit I schilt J gulden
Johan IJuwens [IJwens] eijnen schilt des jaers utter eenre hoffstadt tot Millingen die Johan Vermollen ind sijn huijssffrouw thebben plegen, facit I schilt
Item noch eijnen gulden des jaers utter eenre hoffstadt, facit I gulden
Steijn Branss eijnen gulden des jaers utter eenre hoffstadt tot Millingen, desse hoffstadt heefft nu Zander van Herde, facit I gulden
Johan Broickman utter huiss ind hoffstadt ind een kempken daer bij voir dardenhalven schilt ind anderhalff ort schiltz, facit IIJ schilt IJ ort schilt
 
 
 
 
 
Transcripties
Evert Tib een hoffstadt mit een deell landtz inden wardt dat Johan van Nuss thebben plach voir VIJ schilt ad vitam [levenslang], Johan Kaltweder sall dat huijs timmeren ind men sall den erffgenaemen nae sijner Doott geven V gulden ind mijn genedigen Lieven Heer sall dat huijs behalden, facit VIJ schilt
Johan van Lentt nu Evert die Boese IJ morgen landtz die Evert Tib had voir eijnen halven schilt want dat bijnae aever oever gebraeken is ind aen dat hoefft vergraeven, facit J schilt
Wilhem Kuper nu Daem Kuper vijff morgen ind IJ hont in alder weijden voir VIJ schilt, die Jaeren sint omb ind dit heefft nu gepacht Henrick Fierken (!) Aerntzoen alls voir genarriert is
Item Wijnant Verheijden nu Johan van Pannerden XI hont landtz in den vursschreven wardt dat Aernt Loiff thebben plach voir IIJ schilt, facit IIJ schilt
Steven Verheijden nu Gerit Kuper II morgen landtz dat Johan Kaltweder thebben plach, werden mit sijner bouwinge gerekent
Derrick Otten ind Aernt Vermeer die bouwinge op Hoekelum mit anderen lande ind toebehoir soe die Henrick die Wilde thebben plach mit eijnen morgen die voir op Johan Vermeer geschreven steet voir XXIX schilde, ind is nu verpacht Harmen Otten mit consent mijns genedigen Lieven Heren voir XXXIX schilde, die Jaeren sint omb ind is hem weder verpacht XII Jaer off ten VIen twederseggen voir XLIIII Schilde, ind is dat XIIte Jair, facit XLIIII schilt
 
 
 
 
 
Transcripties
Den essen pass heefft die Rentmeister Everhardus van Loen utt laeten raeden soe die stompen seer altt waeren ind niet meer holt draegen en wolden, in groeten [grootte] IIII hont, daer voir gerekent eijnen schilt, facit I schilt
Aernt van Driell XIIII hont landtz bij Bergoij ind die straete bij Rosswardt die Gerit van Rossem thebben plach voir vijfftenhalven schilt erffpacht, ind dit hebben nu Lenart Kalff ind Johan Geritz voir den selven erffpacht in gebruick, facit IIIIJ schilt
Wilhem Frint den Vaeten to lijve nae inholt der brieven voir V schilt I ort guldens, ind soe Wilhem sijn brieven van den Lijffgewin aever gegeven heefft als in die voir rekenonge genarriert wurdt, heefft Reijntgen van Oij Janss dit weder gepacht voir XI pacht gulden sonder Jaeren, facit VII schilt J gulden
Item to gedencken der XXX pont utter Vrouwen guet van den Bijlandt
Evert van Oij dat landt dat Reijntgen van Oij thebben plach voir XVIIIIJ schilt heefft hij nu weder gepacht voir XX schilt, die Jaeren sint omb knd Rijck Timmerbiell heefft dit weder gepacht voir XXVII schilde J gulden, ind is dat XIIte Jair, facit XXVII schilt J gulden
Berndt van den Wardt nu Henrick van den Paidtfoirt twe schilde utter Reijner Lijppeten guet, facit II schilt
-: Summa folii I c XXXIX schilt J schilt I gulden
 
 
 
 
 
Transcripties
Item den IIIIden Julij Anno ut supra is mijnen genedigen Lieven Heren desser vursschreven Rechtforderonge tot Ghent een ordell [oordeel] to nae gewesen, bin ick der halven mit Johan Henricx to Ghent gwest ind geappelliert, ind heb int gericht moeten leggen VI Rider gulden ind den Richter mitten Schepenen ind mitten Landtschriever voer hoer loen gegeven XXXII stuver brabants loepens geldes, facit VJ gulden I ortVIIJ albus I krumstart
Item Soe die Hopman Lambert Valckenborch geschickt hadt etzlicke knechten tott Pannerden die nae sijner meijnnongen opten Huijsman solden blieven liggen ind des halven mitten Richter Aerndt Vischer gereist bin bij Canceler ind Raedt tot Aernhem ind schrifftlicken bevell erlangt, dat die knechten vertrecken mosten, heb ick gegeven den schriever XIX stuver brabants ind is verteert worden I daler ind X stuver brabants, facit II gulden
Item soe heb ick noetzhalven die pannen opt huijss tot Millingen laeten verstricken, die vijnteren reparieren ind enen nijen stenen putt laeten setten, daer aever die meijster gearbeijt heefft XX daech lanck, ind sijn knecht XIII dagen, ind ider heefft des dages gehadt III stuver brabants loepens geldes facit III daler, facit III gulden
Item Soe verdragen is dat men Goessen van Ulfft voir sijne timmeratie des bouwhuijs daer hij inne woent in vier Jaeren tijts vermoegen solde XXXVI pacht gulden, heb ick hem in dit darde Jaer aen sijnen pacht gekort IX pacht gulden, facit IX gulden
- Summa folii V c IIJ gulden X albus
 
 
 
Pagina: 3
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS