erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

6 Brief waarin de aangesloten afdelingen wordt gevraagd de maandeli... (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: F.J. Waals, burgemeester van Lichtenvoorde, als gewestelijk ...

0112 F.J. Waals, burgemeester van Lichtenvoorde, als gewestelijk commissaris van de Stichting Katholiek Thuisfront, 1947-1951

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Na een daartoe gedaan verzoek van het hoofdbestuur van de Stichting Katholiek Thuisfront, bericht burgemeester Waals op 20 december 1947 dat hij bereid is de functie van Gewestelijk Commissaris te vervullen. De benoeming daartoe volgt vier dagen later. Daarmee wordt hij verbindingspersoon tussen het hoofdbestuur en de parochiële afdelingen in de dekenaten Zutphen en Groenlo. Op 3 januari 1951 bericht hij het hoofdbestuur dat het hem niet meer mogelijk is zijn taak naar behoren ter vervullen en dient zijn ontslag in. Bij brief van 9 januari van dat jaar wordt door het hoofdbestuur zijn ontslag bevestigd.
Plaatsingslijst
6 Brief waarin de aangesloten afdelingen wordt gevraagd de maandelijkse bijdrage te voldoen, 1948
0112 F.J. Waals, burgemeester van Lichtenvoorde, als gewestelijk commissaris van de Stichting Katholiek Thuisfront, 1947-1951
Plaatsingslijst
6
Brief waarin de aangesloten afdelingen wordt gevraagd de maandelijkse bijdrage te voldoen, 1948
Datering:
1948
Omvang:
1 stuk

Kenmerken

Datering:
1947-1951
Auteur:
H.G. Nijman
Toegang:
inventaris
Gemeente:
Oost Gelre
Omvang:
0,125
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0112 F.J. Waals, burgemeester van Lichtenvoorde, als gewestelijk commissaris van de Stichting Katholiek Thuisfront, 1947-1951
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0112
Archiefvormer(s):