erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

25 Geluidsopnamen, 1978, 1981 (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afdeling Doetinchem, 1948-1983

0368 Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afdeling Doetinchem, 1948-1983

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen is een Nederlandse organisatie voor vrouwen. De doelstellingen zijn: (1)Het behartigen van de belangen van de vrouw in de maatschappij; (2)
Het bevorderen van de emancipatie van haar leden door activiteiten op het gebied van vorming, ontwikkeling en creativiteit; (3) Het stimuleren van de participatie van de vrouw als volwaardig lid van de samenleving; (4) Het opkomen voor de belangen van de consument in de breedst mogelijke zin.
De (landelijke) organisatie werd op 17 december 1912 opgericht. De vereniging kent plaatselijke afdelingen.
In 2005 werd de naam “Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen” veranderd in NVVH-VROUWENNETWERK.
Plaatsingslijst
Archief
25 Geluidsopnamen, 1978, 1981
0368 Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afdeling Doetinchem, 1948-1983
Plaatsingslijst
Archief
25
Geluidsopnamen, 1978, 1981
Datering:
1978, 1981
Omvang:
2 audio-cassettes

Kenmerken

Datering:
1948-1986
Auteur:
W. Willemsen
Toegang:
inventaris
Gemeente:
Doetinchem
Omvang:
0,625
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0368 Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afdeling Doetinchem, 1948-1983
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0368