erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

Jaarverslagen, 1869-1886 (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Collectie Christelijk Philantropische inrichtingen te Doetin...

0569 Collectie Christelijk Philantropische inrichtingen te Doetinchem, 1869-1884

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Jan van Dijk Melleszoon werd op 16 april 1830 in het Friese Tzum geboren. Opgevoed in het Friesch Reveil ging hij over tot de Afgescheiden kerk. Aanvankelijk boer en koopman studeerde hij in zijn vrije tijd theologie en werd in 1862 toegelaten tot de bediening van het Evangelie. Nog in hetzelfde jaar werd hij bevestigd tot predikant der Afgescheiden gemeente te Doetinchem. Hij trok als evangelist door de hele Achterhoek.
In 1863 begon hij zijn activiteiten: hij stichtte diverse scholen in Doetinchem e.o. en later de Vereniging voor Inwendige Zending (VIZ), de Vereniging voor Voorlopige Opleiding van jongelingen to predikanten (VVO) en de Lukasstichting. Deze werden bekend als de Christelijk Philantropische Inrichtingen (CPI), ook wel het Doetinchemse werk.
De omvang van de in deze inventaris beschreven stukken bedraagt 0,125 strekkende meter.
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. W. Willemsen
Inventaris
Jaarverslagen, 1869-1886
0569 Collectie Christelijk Philantropische inrichtingen te Doetinchem, 1869-1884
Inventaris
Jaarverslagen, 1869-1886
Datering:
1869-1886
Omvang:
4 katernen

Kenmerken

Datering:
1869-1884
Auteur:
W. Willemsen
Toegang:
Plaatsingslijst
Gemeente:
Doetinchem
Omvang:
0,125
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0569 Collectie Christelijk Philantropische inrichtingen te Doetinchem, 1869-1884
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0569