erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

1 Notulen met bijlagen, 1988-1995 (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Mestgroep Dinxperlo, 1988-1995

0898 Mestgroep Dinxperlo, 1988-1995

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De "Mestgroep Dinxperlo" is in 1988 in het leven geroepen om argrarische bedrijven met elkaar in contact te brengen en zichtbaar te maken welk bedrijf een tekort of een overschot heeft aan mest. De "Mestgroep Dinxperlo" krijgt ondersteuning van de "Stichting Landelijke Mestbank". De mestgroep werd ontbonden in 1995. De omvang van dit archief bedraagt 0,125 strekkende meter. Het is onbekend wanneer en op welke rechtstitel het archief is opgenomen door het Streekarchivariaat in de archiefbewaarplaats.

Doetinchem, oktober 2008

W. Willemsen
Inventaris
1 Notulen met bijlagen, 1988-1995
0898 Mestgroep Dinxperlo, 1988-1995
Inventaris
1
Notulen met bijlagen, 1988-1995
Datering:
1988-1995
Omvang:
1 omslag

Kenmerken

Datering:
1988-1995
Auteur:
W.Willemsen
Toegang:
Plaatsingslijst
Gemeente:
Aalten
Omvang:
0,125
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0898 Mestgroep Dinxperlo, 1988-1995
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0898
Archiefvormer(s):