erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

27 Proces-verbaal , opgemaakt door notaris Elbertus Abbing te Borcu... (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Collectie familie Van Dassen te Borculo, 1670-1839

1035 Collectie familie Van Dassen te Borculo, 1670-1839

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Genealogische informatie met betrekking tot de familie Van Dassen bevindt zich in toegang 1082 H.J. Steenbergen te Groenlo
Er is geen indeling in rubrieken aangebracht. De ordening van het archief is chronologisch.
Dit archief werd door het regionaal Archief Zutphen in 2010 overgedragen aan het Achterhoeks Archief. Reden van de overdracht was het feit dat de stukken betrekking hebben op het werkgebied van het Achterhoeks Archief.
De omvang bedraagt 0,5 strekkende meter.

Doetinchem, maart 2011

J. Barkhuysen
Inventaris
27 Proces-verbaal , opgemaakt door notaris Elbertus Abbing te Borculo, betreffende openbare veiling van 30 percelen bouwland op de Deugeweerd bij Borculo, 20 augustus 1815
1035 Collectie familie Van Dassen te Borculo, 1670-1839
Inventaris
27
Proces-verbaal , opgemaakt door notaris Elbertus Abbing te Borculo, betreffende openbare veiling van 30 percelen bouwland op de Deugeweerd bij Borculo, 20 augustus 1815
Datering:
20 augustus 1815
Omvang:
1 katern

Kenmerken

Datering:
1670-1839
Auteur:
J. Barhuysen
Toegang:
Plaatsingslijst
Gemeente:
Berkelland
Omvang:
0,50
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1035 Collectie familie Van Dassen te Borculo, 1670-1839
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1035
Archiefvormer(s):