erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

5 Fakturen van G. Bel, timmerman te Zelhem en behangerij-stoffeerde... (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: W.L. Bouwmeester te Doetinchem (1874- 1939)

1089 W.L. Bouwmeester te Doetinchem (1874- 1939)

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De collectie van W.L. Bouwmeester is voornamelijk gevormd vanuit zijn functie van leraar aan het gymnasium van Doetinchem en zijn schrijversschap van verhalen in het dialect en over de geschiedenis van de streek. Bouwmeester had een veelzijdig en actief leven. Hij was een verdienstelijke kunstschilder en is bekend geworden door het schilderen van spoorwegschilderijen. De passie voor stoommachines vinden we ook terug in enkele avonturen van Bearnd Oome en in een brief die Bouwmeester in 1893 als Amsterdamse student aan zijn ouders schreef over een grote brand. Vol vuur beschrijft hij daar het optreden van de Amsterdamse brandweer. De door paarden getrokken stoomspuiten hadden diepe indruk op hem gemaakt.
In het regionale en verenigingsleven liet hij zich niet onbetuigd. Bouwmeester was onder meer actief betrokken bij de oudheidkundige vereniging 'De Graafschap,' speelde toneel, was secretaris van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en voorzitter van de kegelclub. Bouwmeester was zo gezegd een bekende Doetinchemmer en Zelhemmer.
De collectie van Bouwmeester heeft voor een klein deel betrekking op D.L. Massink, de zwager van Bouwmeester. Zie hiervoor de inventaris van 0363 – J.C.W. Massink (1905-1980), zoon van D.L Massink (1872-1948).
Voor een korte biografie van Willem Laurens Bouwmeester - leraar, schrijver en schilder - zie het Biografisch Woordenboek Gelderland, deel 3.
De aanvulling 2022, ( inv.nrs. 72-78) betreft enkele handgeschreven stukken waaronder een dictaat alsmede publicaties door W.L. Bouwmeester en dies vader J. C. Bouwmeester. Deze publicaties hebben voorin afdrukken van eigendomsstempels van W.L. Bouwmeester en van Mr. J.C.W. Massink te Doetinchem.
Inventaris
Persoonlijke stukken
5 Fakturen van G. Bel, timmerman te Zelhem en behangerij-stoffeerderij G.B. Velhorst te Doetinchem, 1912, 1913
1089 W.L. Bouwmeester te Doetinchem (1874- 1939)
Inventaris
Persoonlijke stukken
5
Fakturen van G. Bel, timmerman te Zelhem en behangerij-stoffeerderij G.B. Velhorst te Doetinchem, 1912, 1913
Datering:
1912, 1913
Omvang:
3 stukken

Kenmerken

Datering:
1874-1939
Toegang:
Inventaris
Auteur:
J. Jansen Venneboer
Gemeente:
Doetinchem
Omvang:
0,25
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1089 W.L. Bouwmeester te Doetinchem (1874- 1939)
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1089