erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

Kadastrale gemeente Netterden (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Kadaster gemeente Montferland, 1822-1989

1235 Kadaster gemeente Montferland, 1822-1989

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De kadastrale registratie
Bestanden & inventarisatie
Documentatie
Inventaris
Registers
Kadastrale gemeente Netterden
1235 Kadaster gemeente Montferland, 1822-1989
Inventaris
Registers
Kadastrale gemeente Netterden
Datering:
dienstjaren 1832-1864
NB:
Bij de invoering van het kadaster in 1832 bestond Netterden als kadastrale gemeente uit 5 secties, A (Azewijn ten Westen), B (Azewijn ten Oosten), C (het Azewijnsche Broek), D (het Dorp), E (het Netterdensche Broek). Tot 1 september 1863 behoorde het dorp Netterden tot de gemeente Bergh, daarna tot de gemeente Gendringen, ten gevolge waarvan de kadastrale gemeente Netterden in het dienstjaar 1864 werd opgeheven. De Netterdense secties A, B en C werden ingedeeld bij de kadastrale gemeente Zeddam als nieuwe secties I, K en L, zie aldaar. De Netterdense secties D en E werden ingedeeld bij de kadastrale gemeente Gendringen als nieuwe secties F en G, zie Kadaster gemeente Oude IJsselstreek.

Kenmerken

Datering:
1822-1989
Auteur:
P. Meerdink
Toegang:
Inventaris
Gemeente:
Montferland
Omvang:
12,25
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1235 Kadaster gemeente Montferland, 1822-1989
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1235