erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

4 Artikel Centraal Orgaan voor de handel in aardappelen, groenten, ... (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Supermarkt 'Tempo' te Doetinchem, 1932-1971

1420 Supermarkt 'Tempo' te Doetinchem, 1932-1971

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De Supermarkt 'Tempo' van de familie Meijerink bevond zich vanaf 1951 in de Hamburgerstraat 16 te Doetinchem. Vóór 1951 had de familie een kwekerij genaamd 'Keukenhove' aan de Rozengaardseweg 105 te Doetinchem.
De in deze toegang beschreven archiefstukken werden voor de tentoonstelling 'Profiteer van deze aanbieding' in bruikleen afgestaan aan het Stadsmuseum Doetinchem. Na afloop van de bruikleen besloot de eigenaar de stukken een veilige bewaarplaats te geven en bood ze aan bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.
De collectie heeft een omvang van 0,125 strekkende meter.

Doetinchem, augustus 2013.

H.G. Nijman
Inventaris
4 Artikel Centraal Orgaan voor de handel in aardappelen, groenten, fruit, conserven, comestibles enz. van 24 november 1961 'In Doetinchem 10 jaar zelfbediening', 1961
1420 Supermarkt 'Tempo' te Doetinchem, 1932-1971
Inventaris
4
Artikel Centraal Orgaan voor de handel in aardappelen, groenten, fruit, conserven, comestibles enz. van 24 november 1961 'In Doetinchem 10 jaar zelfbediening', 1961
Datering:
1961
Omvang:
1 stuk

Kenmerken

Datering:
1932-1971
Auteur:
H.G. Nijman
Toegang:
Inventaris
Gemeente:
Doetinchem
Omvang:
0,125
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1420 Supermarkt 'Tempo' te Doetinchem, 1932-1971
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1420