erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

0327 Gezamenlijke Doetinchemse Toneelgezelschappen, (1969) 1987-1996 (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Gezamenlijke Doetinchemse Toneelgezelschappen, (1969) 1987-1996

0327 Gezamenlijke Doetinchemse Toneelgezelschappen, (1969) 1987-1996

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De vereniging.
Het samenwerkingsverband de Gezamenlijke Doetinchemse Toneelgezelschappen werd opgericht op 31 augustus 1987 en is ontstaan uit een tijdelijke samenwerking ter gelegenheid van de viering van het 750-jarig bestaan van Doetinchem in 1986.
Hoewel statutair een vereniging, presenteerde de G.D.T. zich nadrukkelijk als een samenwerkingsverband en niet als een vereniging waarvan men lid kon worden. In de periode 1988/"89 groeide G.D.T. van 10 naar 13 aangesloten verenigingen. In 1994 waren nog 8 Doetinchemse toneelverenigingen aangesloten.
Alles wat gezamenlijk beter of gemakkelijker kon, gebeurde via de G.D.T. Men organiseerde cursussen op het gebied van spel, regie, techniek en grime, bracht bijzondere produkties op de planken ter scholing van de spelers van aangesloten verenigingen en verzorgde de contacten met instanties en organisaties.

Zie voor de geschiedenis van de G.D.T. en bijzonderheden betreffende de afzonderlijke deelnemende verenigingen ook de speciale krantenkaterns ter gelegenheid van gezamenlijke produkties in 1987 en 1989, inv.nrs. 13 en 14.

Het archief.
De stukken zijn aangetroffen in bestand 326, het archief van de Toneelvereniging "Voor Ons Plezier" (V.O.P.) te Doetinchem, afkomstig van haar oud-voorzitter G.J.W. Terbeek. Enkele bestuursleden van V.O.P. waren tevens bestuursleden van G.D.T.
De omvang van het archief bedraagt 0,125 strekkende meter.

Doetinchem. april/mei 2009

P. Meerdink
Plaatsingslijst

Kenmerken

Datering:
1987-1996
Auteur:
P. Meerdink
Toegang:
Plaatsingslijst
Gemeente:
Doetinchem
Omvang:
0,125
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0327 Gezamenlijke Doetinchemse Toneelgezelschappen, (1969) 1987-1996
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0327