erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

0347 Recreatieschap Achterhoek-Liemers, 1963-1983 (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Recreatieschap Achterhoek-Liemers, 1963-1983

0347 Recreatieschap Achterhoek-Liemers, 1963-1983

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Het Recreatieschap Achterhoek-Liemers is ontstaan in 1996 uit een fusie van het Recreatieschap Oost-Gelderland, Recreatieschap De Graafschap en de VRIGA (onderhoud fietspaden). De voorlopers van het huidige recreatieschap zijn opgericht in 1968 en 1974.
Aanleiding was dat de recreatieve ontwikkeling een aangelegenheid was van meer dan plaatselijk belang en dat de subsidies voor de ontwikkeling van de openluchtrecreatie bij voorkeur werden verstrekt aan samenwerkingsverbanden. De jaren zeventig werden gekenmerkt door uitgebreide planvorming en ontwikkeling van grootschalige recreatiegebieden, veelal in het kader van omvangrijke ruilverkavelingen. Er werden miljoenen geïnvesteerd in de recreatieve ontwikkeling van Stroombroek, 't Hilgelo, Hambroekplas. In een later stadium gold dit voor de Slingeplas en de Nevelhorst en de reconstructie van de Bijland. In de jaren tachtig werd de aangelegde basisinfrastructuur van de grote dagrecreatiegebieden verder vorm gegeven en uitgebouwd. Naast de reeds aangelegde basisvoorzieningen als water, strand en speel- en ligweiden, kwamen er volwaardige toiletaccommodaties, verkooppunten en parkeerterreinen.
Medio tachtiger jaren trad een duidelijke kentering op in het beleid van de rijksoverheid. De nadruk verschoof van de grootschalige intensieve dagrecreatiegebieden naar de meer extensieve routegebonden recreatievormen. In de tweede helft van de tachtiger jaren werden vele voorzieningen aangelegd ten behoeve van de routegebonden recreatie. Naast de aanleg en verbetering van vele kilometers fietspaden, waren de ontwikkeling en realisatie van meerdere gemarkeerde ANWB-sterroutes en met name de kastelenfietsroute Oost-Gelderland het meest in het oog springend. De realisatie van in totaal zo'n 700 kilometer, aan gemarkeerde fietsroutes betekende een enorme stimulans voor het fietstoerisme. Daarnaast werden diverse gemarkeerde wandelroutes, wandelpaden, ruiterroutes en picknickplaatsen aangelegd. Tenslotte is een tweetal grensoverschrijdende kanoroutes in de Berkel en Oude IJssel gerealiseerd.
De jaren negentig werden nadrukkelijk gekenmerkt door organisatorische en financiële perikelen. Er werd uitgebreid gediscussieerd over de Wet gemeenschappelijke regelingen en de regiovorming, hetgeen de directe aanleiding vormde om fusiebesprekingen te heropenen met het Recreatieschap De Graafschap en de VRIGA, leidend tot de oprichting van het Recreatieschap Achterhoek-Liemers, een samenwerkingsverband van 28 gemeenten.
Na de gemeentelijke herindeling in de Achterhoek en Liemers en door het uittreden van de gemeente Zevenaar (1999) en Doesburg (2004) bestaat de samenwerking thans uit 13 gemeenten. In de tweede helft van de jaren negentig is gebiedsgericht beleid een belangrijke rol gaan vervullen vanuit de landelijke politiek.
Er spelen allerlei nieuwe ontwikkelingen rondom herstructuering van het platteland in het kader van de Reconstructie Landelijk Gebied, waarbij het recreatieschap een belangrijke inbreng vervult vanuit de toeristisch-recreatieve sector.
De omvang van dit archief bedraagt 7,75 strekkende meter.

Openbaarheid.
De personeelsdossiers in dit archief worden 75 jaar na laatste datum van het desbetreffende dossier openbaar.
Plaatsingslijst
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 405
Kenmerken
Datering:
1963-1983
Toegang:
inventaris
Beperking:
personeelsdossiers 75 jaar gesloten
Gemeente:
Doetinchem
Omvang:
7,625
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0347 Recreatieschap Achterhoek-Liemers, 1963-1983
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0347
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS