erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

0613 Stichting Steunfonds Varsseveld en omstreken, (1952) 1972-2012 (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Stichting Steunfonds Varsseveld en omstreken, (1952) 1972-2012

0613 Stichting Steunfonds Varsseveld en omstreken, (1952) 1972-2012

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Ter gelegenheid van het 50- jarig bestaan van de Boerenleenbank in 1952 schenkt deze instelling 11.000 gulden aan de bevolking om het ziekenvervoer in Varsseveld beter te regelen. Er word een organisatie ingesteld onder de naam 'Stichting Ziekenvervoer voor Varsseveld en omstreken' (zie ook SARA 1053 inv. nr. 667). Hetzelfde jaar word er een ziekenauto aangeschaft van het merk Austin die gestationeerd word in Varsseveld. In 1962 blijkt de ziekenauto niet meer te voldoen en overweegt men om een nieuwe auto aan te schaffen. De gemeente werd gevraagd om subsidie en verleende dit onder de voorwaarden dat het Groene Kruis en het Wit/Gele kruis afdelingen Terborg/Silvolde ook deelnemen. Tevens is er de voorwaarde dat een vertegenwoordiger van de gemeente Wisch zitting neemt in het bestuur. De stichting is opgericht in 1963 onder de naam 'Stichting ter bevordering van het ziekenvervoer in Wisch'. In 1997 blijkt dat er een vermogen is opgebouwd en dat ziekenvervoer door andere instanties word waargenomen. De statuten en het doel van de stichting zijn op dat moment veranderd en de naam wordt gewijzigd in 'Stichting Steunfonds Varsseveld en omstreken'. Het doel van de stichting is dan ondersteuning van organisaties op het gebied van gezondheidszorg maatschappelijk werk en gehandicaptensport in Varsseveld, Heelweg, Westendorp en Sinderen. Het bestuur wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wisch, het Nederlandse Rode Kruis afdeling Varsseveld en nader aan te wijzen bestuursleden. Er zijn diverse dotaties gedaan o.a. een rolstoelbus, rolstoelen. Voorts werden er voor de ouderen activiteiten georganiseerd. Door terugloop van passende aanvragen, minder opbrengst aan rente en vervulling van vacatures in het bestuur is er besloten om de stichting in 2012 op te heffen.
Het archief heeft een omvang van 0,125 meter en is overgebracht door de Gemeente Oude IJsselstreek.
Doetinchem, juni 2014
W. Willemsen

Kenmerken

Toegang:
Plaatsingslijst
Gemeente:
Oude IJsselstreek
Omvang:
0,125
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0613 Stichting Steunfonds Varsseveld en omstreken, (1952) 1972-2012
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0613
Geen resultaat gevonden  
Uw zoekterm komt niet voor in deze archieftoegang.