erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

0980 Classis Doetinchem der Gereformeerde Kerken in Nederland, 1992... (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Classis Doetinchem der Gereformeerde Kerken in Nederland, 1992-2004

0980 Classis Doetinchem der Gereformeerde Kerken in Nederland, 1992-2004

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
De classis Zutphen GKN (Gereformeerde Kerk Nederland) heeft in zijn vergadering van 12 maart 1992 besloten tot de door de particuliere synode Gelderland GKN voorgestelde nieuwe classis-indeling. Dit heeft tot gevolg gehad dat op 7 mei of later in 1992 drie nieuwe classes zijn geïnstitueerd, te weten de classes Doetinchem GKN, Winterswijk GKN en Zutphen GKN. De oorspronkelijke classis Zutphen GKN is bij genoemd besluit opgeheven. Om praktische redenen hebben de drie nieuwe classes besloten het beheer van hun financiën voor (de rest van) 1992 toe te vertrouwen aan de quaestores van de classes, waartoe de kerken oorspronkelijk behoorden: de quaestores van de oorspronkelijke classis Zutphen GKN en - voor wat betreft de classis Doetinchem GKN - mede de quaestor van de oorspronkelijke classis Arnhem GKN. De jaarrekening van 1992 omvat derhalve de financiële verantwoording over dat jaar van de oorspronkelijke classis Zutphen GKN te samen met die van de nieuwe classes, voorzover althans de kerken daarvan tot de oorspronkelijke classis Zutphen GKN hebben behoord. Voor deze situatie is de naam "Ongedeelde classis Zutphen GKN" gehanteerd *  .
De classis Doetinchem GKN bestaat uit de volgende kerken: Didam, Doesburg, Duiven, Halle, Silvolde, Gendringen, Varsseveld, Westervoort, Zelhem, Zevenaar en Rijnswaarden.
In 2004 gaan de GKN op in de PKN (Protestantse Kerk Nederland).
Het archief heeft geruime tijd in een vochtige ruimte gestaan en hierdoor is schimmel ontstaan. Vooral de stukken uit de periode 2003 waren besmet, hier is een selectie gemaakt en zijn ingekomen stukken die zwaar aangetast waren vernietigd. De oude orde is zoveel mogelijk gerespecteerd. Bij de notulen zijn verschillende bijlagen aangetroffen, hierdoor zijn er meerdere series.
De omvang van dit archief bedraagt 1 strekkende meter.
Stukken in dit archief zijn na 50 jaar openbaar.

Doetinchem, maart 2012

W. Willemsen

Kenmerken

Datering:
1992-2004
Auteur:
W.Willemsen
Toegang:
Inventaris
Beperking:
50 jaar gesloten
Gemeente:
Doetinchem
Omvang:
1,00
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0980 Classis Doetinchem der Gereformeerde Kerken in Nederland, 1992-2004
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0980