erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

1215 Rooms-Katholieke parochie St. Martinus te Wehl, 1816-2005 (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Rooms-Katholieke parochie St. Martinus te Wehl, 1816-2005

1215 Rooms-Katholieke parochie St. Martinus te Wehl, 1816-2005

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding * 
Voor zover thans bekend, moet de huidige rooms-katholieke Sint Maartenskerk, waarvan het oudste deel teruggaat tot de 12e eeuw, zijn gebouwd als kapel, die vanuit Zeddam werd bediend. Wanneer Wehl van de parochie Zeddam is afgescheiden weet men niet. In ieder geval wordt Wehl reeds in 1234 als een zelfstandige parochie vermeld. De kerk had vanouds twee vicarie├źn, toegewijd aan resp. St. Anna en O.L.V. en St. Elisabeth. Omstreeks 1480 is het kerkgebouw met uitzondering van het onderste deel van de toren geheel in Gotische stijl herbouwd. In 1854/55 werd de kerk belangrijk vergroot. Daarna volgden ingrijpende verbouwingen in resp. 1894/95 en 1915/16. Van 1854 tot 1886 behoorde ook Kilder tot de parochie Wehl. In 1925 werd in Nieuw-Wehl opgericht de parochie van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand.
In 1893 werd voor de zusters Dominicanessen het St. Rosaklooster gesticht. Vooral op het gebied van onderwijs en volksgezondheid (wijkverpleging) hebben de zusters veel werk verricht. Niet minder belangrijk, maar vooralsnog van kortere duur (namelijk vanaf 1931) is de werkzaamheid van de Broeders van Maastricht. Het onderwijs was hun hoofdtaak, maar daarnaast werd vanuit het St. Martinusklooster veel werk verricht op terreinen als jeugdbeweging, parochieassistentie, zangkoren en EHBO.
In 1829 kwam een begraafplaats buiten de kom van het dorp tot stand, dat gemeenschappelijk door de rooms-katholieke en hervormde kerkgenootschappen -ieder had zijn eigen afdeling- werd gebruikt. In 1837 werd daarbij een algemene begraafplaats" gevoegd, die echter nauwelijks gebruikt werd.

Kenmerken

Datering:
1816-2005
Auteur:
J. van Petersen. Aanvulling november 2017, J. Barkhuijsen
Toegang:
Inventaris
Gemeente:
Doetinchem
Omvang:
1,75
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1215 Rooms-Katholieke parochie St. Martinus te Wehl, 1816-2005
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1215