erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

1224 Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie, afdeling Wehl, 1946... (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie, afdeling Wehl, 1946-2007

1224 Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie, afdeling Wehl, 1946-2007

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
In de archiefstukken komen verschillende benamingen van de archiefvormer voor: "Boerinnenbond", "R.K. Boerinnenbond afdeling Wehl", "R.K. Plattelandsvrouwenbond afdeling Wehl", "R.K. Plattelandsvrouwenorganisatie afdeling Wehl", "Katholieke Plattelandsvrouwenorganisatie afdeling Wehl van de A.B.T.B." en Katholiek vrouwennetwerk 'Zij Actief'.
In september 1971 wordt het zilveren jubileum gevierd, hetgeen betekent dat de organisatie in 1946 is opgericht. Het in deze inventaris beschreven archief werd beheerd door het "Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg". Als gevolg van een gemeentelijke herindeling, waarbij Wehl fuseerde met Doetinchem, werd het archief overgebracht naar het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers als archiefdienst voor de gemeente Doetinchem.
In oktober 2016 wordt een aanvulling gedaan. Deze stukken (vanaf inv. nr. 6) werden door de archiefvormer afgestaan aan de Oudheidkundige Vereniging Wehl, die ze op haar beurt overdroeg aan het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.
Doetinchem, augustus 2012/oktober 2016
H.G. Nijman

Kenmerken

Datering:
1946-2007
Auteur:
H.G. Nijman
Toegang:
Inventaris
Beperking:
Na 20 jaar volledig openbaar
Gemeente:
Doetinchem
Omvang:
0,75
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1224 Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie, afdeling Wehl, 1946-2007
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1224