erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

1388 Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, Vrouwen van Nu afdeli... (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, Vrouwen van Nu afde...
x1388 Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, Vrouwen van Nu afdeling Zelhem, 1939-2006

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1388 Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, Vrouwen van Nu afdeling Zelhem, 1939-2006
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Het archief van de NBPV- Vrouwen van NU afdeling Zelhem is na de opheffing in 2005 in bewaring
gegeven aan de Oudheidkundige Vereniging Salehem in Zelhem

Gelet op het belang met archieven zorgvuldig om te gaan, heeft het bestuur van Salehem besloten het archief in bewaring af te staan aan het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers alwaar het in het depot onder de juiste omstandigheden bewaard kan blijven. Het blijft eigendom van de O.H.K. Salehem zolang die bestaat.

Zelhem oktober 2012
Archiefbeheer O.H.K.V. Salehem
Gerrit Rijsdorp
Inventarisator
De Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen is opgericht op 14 oktober 1930.
De doelstelling is het bevorderen van de belangen in de ruimste zin van boerinnen en andere plattelandsvrouwen met als speerpunten het meewerken aan de verbetering van de culturele, maatschappelijke, hygiënische en economische omstandigheden op het platteland; bevordering van de ontwikkeling op het platteland van vakonderwijs voor meisjes en vrouwen, in het bijzonder in het landbouwhuishoudonderwijs. Enz.
Tijdens WO-II verdwijnt de bond uit beeld, maar na de oorlog is die weer nieuw leven ingeblazen en is de naam gewijzigd in Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen.

In de periode 1975 – 2000 vond een verschuiving plaats in de activiteiten.
Speerpunten worden scholing en training, emancipatie en stimuleren van politieke deelname.

Na 2001 is de naam weer gewijzigd, dan in NBvP, Vrouwen van Nu.
Vereniging van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen afdeling Zelhem.
De Geldersche Maatschappij voor Landbouw is de aanjager van plaatselijke afdelingen van de Boerinnenbond, zoals die in de volksmond wordt genoemd.
Op 24 januari 1939 is een spreekster namens de bond in Zelhem geweest. Op die avond zijn veel bestuursvertegenwoordigsters uit omringende plaatsen aanwezig en dat enthousiasme slaat over op Zelhem. Die richt al snel een plaatselijke afdeling op.

Het oudst aanwezige notulenschrift van bestuursvergaderingen dateert van 28 februari 1939.
Aangenomen mag worden dat die datum als oprichtingsdatum kan doorgaan.
De naam is dan Vereniging van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen.
De eerste bestuursleden die in de vergaderverslagen worden genoemd zijn ondermeermevrouw M. Frederiks-Bel (voorzitster) Mevr. Hemink-ten Dolle; Mevr. Arendsen-Kreunen; Mevr.Lankwarden-Molenkamp; Mevr. A. Looman-Remmelink; Mevr. Beunk-KleinHesselink; Mevr. Dierssen-Stoltenborg.

De maandelijkse bijeenkomsten worden gevuld met een lezing, een bezoek aan een bedrijf zoals de boterfabriek in Zelhem of de Deco in Varsseveld, voorlichting over voeding, huishouden, maatschappelijke onderwerpen enz. Ook een uitstapje met de bus naar Twente komt aan de orde.
Op 1 november 1951 is de viering van het 12 ½ jarig bestaan van de vereniging. Dan zijn vijf bestuursleden vanaf de oprichting nog bestuurslid van de afdeling. Dat zijn de dames: Frederiks-Bel; Lankwarden-Molenkamp; Arendsen-Kreunen; Hemink-ten Dolle en Looman-Remmelink.
Het 25, 30, 35, 40, 50 en 60 jarig bestaan worden gevierd met in het 50ste in 1989 een tentoonstelling in Het Witte Paard, waarvan de foto's getuigen en een schriftje met namen van de bezoekers.

Wat betreft de leden telt de vereniging in de periode 1946 – 1949 circa negentig leden. Het grootste aantal leden is in 1989 met 249 personen. Jammer genoeg zijn er van latere data geen gegevens in het archief aanwezig.

De vereniging is in wijken opgedeeld om het onderlinge contact per wijk te verstevigen. Afwisselend worden jaarlijks twee wijken gevraagd het kerstfeest met bejaarden te organiseren.
De verdere gezamenlijke activiteiten bestaan uit de maandelijkse bijeenkomsten waar een spreker een inleiding houdt.
Een breed scala aan werkgroepen/cursussen als quilten, pergamana, bloemschikken, ismakogie, calligrafie, excursies naar bedrijven of uitstapjes met bus, auto, of fiets, een leeskring maken er een actieve vereniging van met een bindend gevolg.
Over de latere jaren zijn geen gegevens bekend.

Gedurende enkele jaren heeft de vereniging een eigen periodiek. De Bi-jProater genaamd.
Opheffing
Zelhem november 2012
O.H.K.V. Salehem
Inventarisator
Gerrit Rijsdorp
Kenmerken
Datering:
1939-2006
Auteur:
G. Rijsdorp
Toegang:
Inventaris
Gemeente:
Bronckhorst
Omvang:
0,875
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1388 Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, Vrouwen van Nu afdeling Zelhem, 1939-2006
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1388
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS