erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

Transcripties (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Transcripties
xTranscripties
Zoeken in Transcripties
Transcripties
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
299 transcripties
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Transcripties
1 Heksenproces tegen zekere Mechteld de Baedt te 's Heerenberg gevoerd
1605
B III No 85Grafelijk Berghsche Archief
te
s Heerenberg
Hertaling:
Proces Mechteld ten Ham.
 
 
 
 
 
Transcripties
Soe Gaert Verborch in armoede verstorven ind meer scholtz [schuld] dan guetz achter gelaeten heefft, is dat guet aen den Noetboem [Notenboom] aever den Rijn verpacht bij frunden mijns genedigen Lieven Heren Johan Spronck XII Jaer voir XX schilde, ind soet [soe 't] ghenen utwech noch affwech totten dijck to koemen en heefft, totten selven guede gehoerende, sall Johan Spronck den wech desse Jaeren vursschreven bij sich selven buijten enigen kost mijns genedigen Lieven Heren werven, ind Johan heefft dit selve guet voirt aever gedaen Derrick Vermeer, soe dan dat huijs daer op stonde Gaert Zeliger toebehoerende ind men dat daer op behalden heefft in betaelijnge desghenen hij mijnen genedigen Lieven Heren schuldich bleven is, achter dackeloes een tijt lanck gestaen hadt, sall Derrick buijten kost mijns genedigen Lieven Heren laeten decken ind toe maeken, daer voir hij dat XII Jaer gebruicken sall, ind die Jaeren sint omb, ind soe dan dat huijs achter neder vallen woldt, is dit Derrick Vermeer weder verpacht XII Jaer voir XXI schilde, bij alsoe dat hij dat huijs weder op timmeren soldt, die Jaeren sint omb ind is nu verpacht Derrick van Helbergen voir XXII schilde, ind die Jaeren sint omb gekoemen ind is hem weder verpacht voir XX schilt, dat IIde Jaer van VIen, facit XX schilt
 
 
 
 
 
Transcripties
Johan Krechtinck nu Gerit die Man die visscherie opten Rijn voir XXII schilde, bij alsoe off se thenden toe goet off verlenden, mach hij sulx een halff Jaer to voerens opseggen, ind soe die midtz tegen sijnen huijse mit zande begaeten ind seer verlendet is, bliefft die pacht staen op XV schilt ind is nu verpacht voir VIII schilde, facit VIII schilt
Item dat Zandt mit dat Ortken dat Steven die Man Goessens thebben plach daer den bandijck midtz doer gelacht is, heefft daer van een deell gepacht Wilhelm Huss als tot III morgen I hont ind Baet Kenwech II morgen, den morgen allet voir vijff ort schiltz, noch Baet een strepelken ind is een weijtgen tegen idt Zandt voir J schilt, Giesbert van Herde III morgen I hont, den morgen V ort guldens, ind Evert die Man III morgen min een hont, den morgen vijff ort schiltz, ind Baet nu Rijck Wolters heefft die II morgen mit dat weijtgen weder gepacht voir VJ pacht gulden, facit XIII schilt III ort schilt IJ krumstart
- Summa folii XCIII schilt I gulden VII albus IJ krumstart
 
 
 
 
 
Transcripties
Item Soe mijn genedigen Lieven Heer jaerlix voir utt hebben den thendt [tiend] van allen gewass, is den selven thendt bij hoire genaeden ander zaet aengefuiert, gedorst ind verkofft gelick vursschreven steett
Item soe oick hoere genaeden voir utt hebben I koirfullen, dat selve is gekaeren ind verkofft voir VII Rider gulden, facit VJ gulden XI albus II krumstart
Item Soe noch hoere genaeden voir utt hebben een halff herincx vatt botteren, is sulx gelevert ind verkofft voir VIJ daler I ort, facit VIJ gulden I ort
Item Soe Johan van den Poll van itlick peert ind itlicke koe die opten vursschreven wardt gehalden werden, tot sijnen deijll to weijden geven soldt eijnen Philippus gulden, soe sijn der peerden gewest XII, ind der koeijen oick XII, beloept Johans weijdt gelt daer van XII Philippus gulden, facit XI gulden IIII albus
Item Soe gifft Johan van den Poll vurgemelt voir sijn aendeell van den ewijnters to weijden een pont pepers ind een pont gengbers ind is onbetaelt
Item Soe noch Poll vurgemelt geven solldt Jaerlix van den twee jaerigen hij geweijden konde tot sijnen deell van itlick stuck eijnen Philippus gulden, soe sijn dit Jaer opten vursschreven hoff ghene twe jaerige geweijdett
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS