erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

Regesten (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Ábrahams; Joh.A Mechteld
xRegesten

U zoekt nu in regesten van akten die worden beheerd door het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Een regest is een samenvatting van een oude akte. Gewoonlijk wordt de handeling in een regest meer als rechtshandeling weergegeven. De eigennamen worden gewoonlijk gespeld zoals zij in de akte voorkomen.
N.B. Niet van alle aanwezige akten zijn regesten gemaakt. In het verleden was het de gewoonte om van akten, daterend van vóór het jaar 1500 regesten te maken.

Regesten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

13.045 regesten
sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 4
 
 
Regest9 Adolphus, graaf van Mons, draagt zijn hof te Didern met bijbehoorende hoorigen, water, bosch en landerijen over aan het hospitaal van St. Maria van het huis der Theutonici te Jerusalem.
Acta sunt haec in obsidione Damiachii civitate Egypti anno incarnationis verbi millesimo CCmo XVIII indictione sexta.
Gevidimeerd in den brief d.d. 1327 Mei 9 (reg. no. 68).
Datering:
1218
NB:
Gedrukt: De Geer tot Oudegein, Archieven der Ridderlijke Duitsche Orde. Balie van Utrecht II, no. 462. De namen der getuigen zijn door den schrijver weggelaten.
 
 
 
 
 
Regest11 Otto, proost, Gerhardus, deken, en het kapittel te Embrica sluiten een overeenkomst met Otto, graaf van Gelria, waarbij laatstgenoemde de jurisdictie aldaar verkrijgt, en de verdere verhouding tot het kapittel wordt geregeld.
Acta sunt hec anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo tertio in choro beati Martini Embricensi [...] in die Ascensionis Domini.
Geïnsereerd in den brief van 11 Mei 1274 (reg. no. 21).
Datering:
1233 Mei 12
NB:
Gedrukt: Sloet, no. 562, en Dederich, S. 69, Beil. 2.
 
 
 
 
 
Regest12 Otto, graaf van Zutphen en Gelren, verleent krachtens de bevoegdheid, hem verleend door keizer Frederic, koning van Jherusalem en Cicilien, en door Henrick, koning van Duytsland, het dorp Embric stadsrechten, zooals Zutphen heeft, met uitzondering van tolvrijdom en met eerbiediging van de reeds bestaande overeenkomst in zake de jurisdictie.
In den jare ons Heren dusent twehondert drie ende dertich secundo Kalendas Junii.
a. Ned. tekst, afschrift in Inv. no. 1980, fol. 3.
b. Lat. tekst, geïnsereerd in den brief van 1316 October 31 (reg. no. 52).
Datering:
1233 Mei 31
NB:
Gedrukt: Sloet, no. 563, en Dederich, S. 81, Beil. 5.
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest14 Otto, graaf van Gelria, verklaart ontvangen te hebben van zijn verwant heer Henricus de Monte de advocatie van Embrica binnen de gracht, onder voorwaarde, dat geen van diens onderdanen aldaar stadsvrijheid zullen genieten en de stedelingen niets tegen hem en zijn bezittingen zullen ondernemen.
Acta sunt hec apud castrum Gelrense anno Domini millesimo ducentesimo tricesimo septimo mense Aprilis in crastino Palmarum.
a. Afschrift in Inv. no. 1980, fol. 11 verso.
b. Geïnsereerd in den brief van 1416 Mei 25 (reg. no. 296).
c. Gevidimeerd in den brief van 1482 Maart 28 (reg. no. 1175).
Datering:
1237 April 13
NB:
Gedrukt: Sloet, no. 596.
Zie ook
 
 
 
Pagina: 4
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS