erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

Geschiedenis van het archief (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Bevolkingsregister Wisch register 8a. Heelweg, Westendorp, 1839-1848
x0673 Gemeentebestuur Neede, (1805) 1811 - 1941 (1970)

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0673 Gemeentebestuur Neede, (1805) 1811 - 1941 (1970)
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Woord vooraf
Geschiedenis van het archief
0673 Gemeentebestuur Neede, (1805) 1811 - 1941 (1970)
Inleiding
Geschiedenis van het archief
Al uit de eerste maanden van de gemeente Neede, aan het eind van het jaar 1811, weten we waar het archief is ondergebracht. Er wordt dan gecorrespondeerd met de "sous-prefect"over de overdracht van archiefstukken die voor de gemeente Neede van belang kunnen zijn en die zich nog in het archief van het ambt Borculo bevinden. Archiefstukken die zich wel te Neede bevinden, zoals doop-, trouw en doodboeken, zijn opgeslagen in "het huis der gemeente of dat gedeelte der woning van de maire, dat daartoe is afgezonderd." Deze ruimte vindt men voorlopig de meest geschikte.
Jaren later, in 1881, lezen we dat het archief "in behoorlijke volgorde" in archiefkasten is gerangschikt en in goede staat verkeerd.
In 1913 bevindt het archief volgens een verslag zich nog steeds in goede toestand en is "behoorlijk gerangschikt". Voor het eerst lezen we dat het is geplaatst in een brandvrije kluis.
Dat het toch niet zo goed gesteld was met het archief van de gemeente Neede lezen we in het verslag van de provinciale archiefinspecteur uit 1922:
"Het gemeentebestuur heeft voor eenigen tijd een ruime archiefkluis, eigenlijk een brandvrije archiefkamer, in het gemeentehuis opgericht, waarbij drooging door bakken met ongebluschte kalk is toegepast. Op een groot rek is daar een goed deel van het archief der gemeente, waarbij het archief van den Burgerlijken Stand, ordelijk geborgen. Dit bracht een groote verbetering in den tevoren heerschenden toestand aan. Maar nog heeft een deel van de archieven helaas een plaats op den zolder moeten vinden. De rekken op de secretarie zijn alle gevuld. Ook hier overstelpt de wassende massa archief meer en meer het niet overruime gemeentehuis. Het oud-archief (voogdij Neede, ak) is stellig tusschen die massa verscholen. Voor een afdoende regeling zal beschikbaarstelling van nog meer behoorlijke bergruimte en eenige hulp noodig zijn. Een inventaris van het archief der gemeente schijnt te Neede nimmer te zijn opgemaakt."
In zijn jaarverslag over 1928 schrijft de provinciale archiefinspecteur dat het niet onbelangrijke oud-archief dat zijn ambtsvoorganger in de massa verscholen waande, niet blijkt te bestaan.
Een jaar eerder, in 1927, werd een nieuw gemeentehuis in gebruik genomen. De kelder van het gebouw is tot archiefkluis ingericht, maar blijkt daarvoor eigenlijk te vochtig te zijn.
Decennia lang bleef het archief in de kelder van het gemeentehuis opgeslagen.
Sinds enkele jaren is het ondergebracht in de archiefbewaarplaats van het streekarchiviariaat Regio Achterhoek te Doetinchem.
Het archief van de voormalige gemeente Neede over de periode 1811-1937 is in de loop der jaren redelijk intact gebleven. Toch heeft het niet volledig de tand des tijds doorstaan. Uit de de inventaris van ongeveer 1870 (inventarisnummer 904) blijkt bijvoorbeeld dat er destijds nog een indicateur, een nadere toegang, op de ingekomen stukken is geweest over de periode 1815-1827. Dit deel werd bij de inventarisatie niet aangetroffen. Ook de oudste kadastrale leggers zijn verdwenen. Enkele archiefstukken die verloren gewaand werden, bleken zich toch in het archief te bevinden. Een enkel archiefstuk, in het verleden door een burgemeester te goeder trouw weggegeven, is na jaren toch weer in het archief teruggekomen. Tenslotte heeft een ambtenaar van de gemeente Neede, in het grijze verleden, de vele postzegels die zich nog op de diverse stukken bevonden, aan zijn privé verzameling toegevoegd. Helaas heeft hij daarbij in sommige gevallen, door de postzegels met een schaar uitteknippen, ook delen van de tekst verwijderd.
De materiële toestand van het archief is wisselend. Sommige stukken zijn dringend aan restauratie toe. De serie kadastrale leggers die in een slechte staat verkeerden, werd in de jaren negentig van de vorige eeuw vakkundig gerestaureerd. De bevolkingsregisters werden al eerder opnieuw ingebonden.
Verantwoording van de inventarisatie, aanwijzingen voor de gebruiker
Bijlage: overzicht raadsleden, wethouders, secretarissen en burgemeesters
Erfgoedstuk
Kenmerken
Datering:
(1805) 1811-1941 (1970)
Auteur:
A. Koster
Toegang:
inventaris
Gemeente:
Berkelland
Omvang:
62,875
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0673 Gemeentebestuur Neede, (1805) 1811 - 1941 (1970)
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0673
Trefwoorden:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS