erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

Verantwoording van de inventarisatie, aanwijzingen voor de gebruiker (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Bevolkingsregister Wisch register 8a. Heelweg, Westendorp, 1839-1848
x0673 Gemeentebestuur Neede, (1805) 1811 - 1941 (1970)

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0673 Gemeentebestuur Neede, (1805) 1811 - 1941 (1970)
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Woord vooraf
Geschiedenis van het archief
Verantwoording van de inventarisatie, aanwijzingen voor de gebruiker
0673 Gemeentebestuur Neede, (1805) 1811 - 1941 (1970)
Inleiding
Verantwoording van de inventarisatie, aanwijzingen voor de gebruiker
De inventaris begint met het jaar 1811. De enkele oudere stukken die zich in het archief bevinden of bevonden horen toe aan de voogdij Neede of hebben geen aantoonbare relatie met de gemeente.
Als eindjaar is gekozen voor 1941, omdat in dat jaar twee belangrijke series, de notulen van de raadsvergaderingen en de notulen van de vergaderingen van burgemeester en wethouders, eindigen. In een beperkt aantal gevallen werd het jaar 1941 om praktische redenen, als de ondeelbaarheid van registers, ver overschreden (bijvoorbeeld het kadaster).
Voor het beschrijven van het archief werden enkele series globaal geordend en bij elkaar gezet. Al snel bleek daarbij dat verschillende series niet compleet waren. Tijdens de inventarisatie echter werd het duidelijk dat van sommige series de ontbrekende jaren zich nog in bijvoorbeeld de serie ingekomen stukken bevonden. Voor het gemak van de onderzoeker werden deze stukken weer tot één serie teruggebracht. Dit gold o.a. voor de gemeenteverslagen, de landbouwverslagen, de registers van ontvangsten en uitgaven, diverse registers van de militie, (rustende) schutterij en landweer, kohieren van diverse belastingen en begrotingen en rekeningen.
De exacte omvang van het archief voor de inventarisatie is niet bekend. Nu bedraagt de omvang omstreeks 50 meter, exclusief de akten van de Burgerlijke Stand, de bevolkingsregisters en de kadastrale leggers. Vijf tot tien strekkende meter is vernietigd. Hierbij gaat het met name om de bijlagen bij de rekening (1851-1937). Voor de historie van belang zijnde stukken uit de bijlagen bij de rekening betreffende bijvoorbeeld de brandweer zijn opgenomen in het archief, evenals de briefhoofden die in de documentatie zijn terug te vinden *  . In overleg met de streekarchivaris zijn er nagenoeg geen stukken uit de serie ingekomen stukken vernietigd, alhoewel dat wel zou kunnen.
De stukken betreffende de storm van 1927 die als een dossier bij elkaar in de serie ingekomen stukken zaten zijn eruit gehaald en apart beschreven.
Tijdens de inventarisatie bleek meerdere malen dat het archief vele leuke, interessante gegevens bevat die een bijdrage kunnen zijn voor het vastleggen van de historie van Neede in met name de negentiende eeuw.
Een kleine selectie:
- Uit een staat der school van het jaar 1873: er is een niet gesubsidieerde bijzondere school ten behoeve der fabrieksarbeiders van de firma A.J. ten Hoopen en zoon, voor meisjes en jongens. Het onderwijs wordt door de genoemde firma geheel bekostigd.
- Overzicht van bedrijven in 1880.
Onder de verschillende takken van nijverheid die alhier worden uitgeoefend neemt de weverij van katoenen en linnen stoffen eene eerste plaats in en mag voor eene gemeente als deze belangrijk genoemd worden: stoomweverij en blekerij van de firma A.J. ten Hoopen en zoon, eene dergelijke inrichting van de firma ter Weeme en zonen, voorts de handweverijen van de beide gemelde firma's, de firma Ten Hoopen, Huinink en Co, A.C. ten Cate, J.R. ten Hoopen Hz., en G.J. Freeriks.
Vervolgens komen in aanmerking de steen-en pannenfabrieken van de weduwe ten Bokkel Huinink en W. ten Cate, de leerlooierij van A. Stöcker.
- Bij hoogen waterstand op de Schipbeek vaart van de grenzen dezer gemeente eene open houten schuit (zomp) naar Deventer en terug tot vervoer van koopmansgoederen.
- Gemeenteverslag 1881:
de brandweer is 293 man sterk!
de bestaande volksbibliotheek van de afdeeling Neede der Maatschappij tot Nut van het Algemeen werd ook dit jaar verder met eenige boekwerken vermeerd. Over het algemeen werd van de gelegenheid om boeken ter leen te kunnen verkrijgen weinig gebruik gemaakt.
De toestand van den landbouw is over het algemeen bepaald ongunstig te noemen. De voornaamste graanproducten leverden hoogst onbevredigende uitkomsten. Alleen het aardappel verbouw slaagde uitnemend, zoowel wat kwantiteit als kwaliteit betreft.
De weilanden bleven tot zeer laat in den zomer dor en kaal. De hooi opbrengst was luttel. De toestand van den veehouder was dientengevolge even als die van den landbouwer achteruitgaande.
Er zijn 4 handweverijen van linnen en katoenen manufacturen en servetgoed, met totaal 230 mannelijke arbeiders, 15 vrouwen en 48 kinderen!
- Ingekomen stukken nrs 12269/1677W
Verkeer op de Deldensche weg van Eibergen naar Delden op 27.8.1929. Verkeerstelling.
Te beginnen bij aanvang en uitgaan der fabrieken om kwart over zeven en kwart voor twaalf, en om kwart over een en kwart voor zes.
Over de hele dag aan bespannen voertuigen: zes voor personenvervoer, 125 voor vrachtvervoer.
Aan automobielen: 39 voor personenvervoer, 3 omnibussen, 44 voor vrachtvervoer zonder aanhangwagen.
Motorrijwielen: 13
Gewonen rijwielen: 503
Geen handwagens of hondekarren
Onbespannen paarden en vee: 1
Gedurende de inventarisatie heb ik met gegevens uit verschillende bronnen een lijst aangelegd van raadsleden, burgemeesters, wethouders en secretarissen (bijlage)
Bijlage: overzicht raadsleden, wethouders, secretarissen en burgemeesters
thumbnail
Kenmerken
Datering:
(1805) 1811-1941 (1970)
Auteur:
A. Koster
Toegang:
inventaris
Gemeente:
Berkelland
Omvang:
62,875
Licentie:
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0673 Gemeentebestuur Neede, (1805) 1811 - 1941 (1970)
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 0673
Trefwoorden:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS