erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

Het archief en de archiefvorming (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Bevolkingsregister Wisch register 8a. Heelweg, Westendorp, 1839-1848
x1175 Gemeentebestuur Wehl, 1816-1946 (1959)

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1175 Gemeentebestuur Wehl, 1816-1946 (1959)
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
De archiefvormer
Het archief en de archiefvorming
1175 Gemeentebestuur Wehl, 1816-1946 (1959)
Inleiding
Het archief en de archiefvorming
Het archief zal steeds bewaard zijn gebleven ter plaatse waar de secretarie was gevestigd, vermoedelijk ten huize van de burgemeester-secretaris voor de bouw van een gemeentehuis.
Sedert 1855 namelijk had het gemeentebestuur een speciaal voor dit doel gebouwd gemeentehuis, dat in 1938 door het tegenwoordige is vervangen. Helaas is in de winter van 1944-45, toen het gemeentehuis door de bezettende macht was gevorderd, een belangrijk deel van het archief verloren gegaan, n.l. dat deel dat uit de te kleine kluis was verwijderd en op de zolder opgeslagen. Het moet volgens overleving gediend hebben als brandstof. Daardoor zijn een groot deel der ingekomen stukken en der rekeningen verloren gegaan. Het restant werd destijds op zolder aangetroffen, op een hoop geworpen en in volslagen wanorde. Men vindt het zeer geschonden archief hierachter beschreven.
Het systeem van archiefordening dat sedert 1816 werd toegepast, n.l. het seriestelsel, heeft zich tot 1915 gehandhaafd. De toen opgetreden gemeentesecretaris hield daarna in het geheel geen ordening meer aan gedurende een twaalftal jaren - op de ingekomen stukken is geen aantekening of nummer te vinden - doch hij schijnt zijn correspondentie te hebben bewaard in een soort loketkast, bestaande uit een stapelsysteem van kartonnen schuifdozen. Resten daarvan werden nog aangetroffen door de inventarisator. In 1927 werd het oude systeem min of meer weer opgevat, hoewel tegelijk het loketsysteem bleef voortbestaan, zodat men verschillende stukken niet in de wederom aangelegde indicateurs kan vinden. In 1935 werd het slecht toegepaste en daardoor zeer onvolmaakte systeem vervangen door het zogenaamde "Bloemendaalse Registratuurstelsel".
Dit heeft bestaan tot de invoering van het dossierstelsel volgens de decimale registratuurcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten per 1 januari 1946.
Alvorens de ordeningswerkzaamheden te beginnen behoorde bij de papiermassa afkomstig van de zolder vooraf in langdurige arbeid de oude orde zoveel mogelijk hersteld te worden. Het bleek dat van de ingekomen stukken gespaard waren die van 1822-reeds vroeger volgens de registratuurcode van de Vereniging van Ned. Gemeenten bewerkt door een secretarieambtenaar; dus blijkbaar als pakket gevonden-en die sedert 1879 tot 1915, in de indicateurs terug te vinden, en de latere stukken. Deze zijn van 1915-1927 chronologisch gelegd per jaar, hoewel er, zoals boven is meegedeeld, geen ingang op bestaat.
Evenmin is uit te maken of alles bewaard is gebleven. Ook de niet in de indicateur vermelde stukken over de periode 1927-1934 zijn chronologisch tussen de wel beschreven stukken gevoegd.
De dossiermappen van het Bloemendaalse stelsel zijn voor de stukken van de eerste drie of vier jaar voorzien van "Nootolie" of lijsten van stukken, een gewoonte die later is verlaten, zodat hier evenmin kon worden nagegaan of alle ingekomen stukken aanwezig waren.
De grens van 1 januari 1946 is bij de in de inventaris beschreven stukken slechts incidenteel overschreden. Een uitzondering vormt het archief van de commissie tot Wering van Schoolverzuim, sedertdien opgeheven, waarvan de laatste stukken van 1959 dateren. Ten overvloede wordt nog meegedeeld, dat de in de dossiermappen van het huidige registratuurstelsel afgedwaalde oorspronkelijke stukken van eerdere tijd, afkomstig uit het Bloemendaalse stelsel, hetzij uit nog eerdere tijd, weer teruggebracht zijn ter plaatse waar ze behoren.
Archiefbeheer
Erfgoedstuk
Kenmerken
Datering:
1816-1946
Auteur:
Ambtenaar Streekarchivariaar De Liemers en Doesburg
Toegang:
Inventaris
Gemeente:
Doetinchem
Omvang:
31,00
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1175 Gemeentebestuur Wehl, 1816-1946 (1959)
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1175
Trefwoorden:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS