erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

1.2. Geschiedenis en verantwoording van het archief. (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Bevolkingsregister Wisch register 8a. Heelweg, Westendorp, 1839-1848
x1510 Gemeentebestuur Groenlo, bouwvergunningen, 2001-2004

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1510 Gemeentebestuur Groenlo, bouwvergunningen, 2001-2004
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Archiefblok voormalige gemeente Groenlo bouwvergunningen 2001-2004
1.1. Geschiedenis archiefvormer
1.2. Geschiedenis en verantwoording van het archief.
1510 Gemeentebestuur Groenlo, bouwvergunningen, 2001-2004
1. Inleiding
1.2.
Geschiedenis en verantwoording van het archief.
Het secretariearchief van de gemeente Groenlo, inclusief het bouwblok, heeft gestaan in de archiefruimte op de begane grond van het gemeentehuis in Groenlo. Daarnaast was er nog een archiefruimte naast de fietsenkelder waar financiële (te vernietigen) archiefbescheiden stonden en enkele te bewaren stukken. Daar heeft zich begin jaren '90 een schimmelinfectie voorgedaan. De schimmelinfectie is bestreden door de te vernietigen bestanden ook daadwerkelijk te vernietigen en de 6 meter te bewaren stukken te behandelen. De schimmelinfectie zat niet in het bouwblok
Daarnaast heeft het secretariearchief, inclusief bouwblok, van 2009-2012 in de tijdelijke archiefruimte in de kluis onder de RABO-bank aan de Raadhuisstraat 4-6 te Lichtenvoorde gestaan. Van 2012-2013 hebben beide in de archiefruimte van het gemeentehuis aan de Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde gestaan.
Het archiefblok voormalige gemeente Groenlo bouwvergunningen 2001-2004 heeft een omvang van 11 meter. In dit blok zitten alleen de vergunningen die binnen de tijdsperiode van het blok vallen. Dossiers hebben geen vermelde correspondentieperiode, alleen datum vergunning.
De oorspronkelijke ordening van de bouwvergunningen was op jaar en daarbinnen chronologisch op nummer van de bouwvergunning. Daarna is alles opnieuw geordend op adres/straatnaam en huisnummer en daarbinnen op datum verleende vergunning. De bouwvergunningnummers werden niet meer vermeld. De oorspronkelijke toegang bestond uit kaarten(bakken). Deze zijn op enig moment na de herordening op adres vernietigd.
Het archief van de bouwvergunningen bestond oorspronkelijk uit twee blokken te weten blok 1922-1949 en blok 1950-2004. Deze twee blokken zijn samengevoegd bij de archiefbewerking die heeft plaatsgevonden in verband met de ophanden zijnde samenvoeging van de gemeenten Groenlo en Lichtenvoorde tot de huidige gemeente Oost Gelre. Echter, in de samengevoegde archiefblokken zijn wel drie nieuwe knippen aangebracht. Daardoor ontstonden drie bouwblokken: 1922-1932, 1933-1990 en 2000-2004. Deze drie knippen 1932, 1990 en 2000 zijn blijkbaar aangebracht om het bouwarchief gelijk te laten lopen met het secretariearchief. De bouwvergunningen van blok 1922-1932 zijn door de archivaris beschreven en zijn in beheer bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL).
De bouwvergunningen van blok 1933-1990 zijn in 2013 overgedragen aan en in beheer bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.
Waar in het inventarisnummer een punt met daarachter een cijfer staat, duidt dit op een tabnummer in het dossier dan wel duidt dit erop dat het betreffende dossier uit meerdere omslagen bestaat.
Om het archief beter toegankelijk te maken zijn alle adressen in de kolom Plaatselijke aanduiding nagelopen op juiste schrijfwijze aan de hand van een lijst uit de BAG - Basisadministratie Adressen en Gebouwen. Waar een adres veranderd is staat dit vermeld in de kolom Huidig adres.
De huisnummering is op alle plaatsen waar nodig aangepast, zodat elk huis apart te vinden is. Dat wil zeggen waar huisnummers voor meerdere huizen werden vermeld met tussenliggend streepje, is de nummering aangepast door elk nummer apart te vermelden.
Het is onduidelijk waarom niet altijd de kadastrale gemeente is ingevuld in de inventaris.
Inventarisnummer 62 is een sloopvergunning. Bij het ontbreken van een blok met sloopvergunningen is deze vergunning in het bestand bouwvergunningen opgenomen.
1.3. Nadere toegangen
1.4. Volledigheid
1.5. Openbaarheid
Inventaris
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
Records 601 t/m 700
Records 701 t/m 730
Kenmerken
Datering:
2001-2004
Auteur:
J.G. Schut, H.G. Nijman
Toegang:
Inventaris
Gemeente:
Oost Gelre
Omvang:
10,75
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1510 Gemeentebestuur Groenlo, bouwvergunningen, 2001-2004
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1510
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS