erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

Personen in troepenmacht (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Abrahams; Johanna Mechteld
Personen in troepenmacht

Met deze zoekingang zoekt u door namen die voorkomen in registers van de schutterij, landstorm en de Nationale Militie.

De Militiewetten van 1815, 1817, 1861, 1901, 1912 en 1922.
De eerste Militiewet van 1815 is getiteld: "Wet tot het in werking brengen van art. 123, 124 en 126 der Grondwet, met opzigt tot de Nationale Militie". Na de vereniging van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden werd op 24 augustus 1815 een nieuwe grondwet afgekondigd (Staatsblad no. 45). Op de artikelen 206 tot en met 214 van deze nieuwe grondwet werd de tweede Militiewet gebaseerd, de "Wet omtrent de inrigting der nationale militie" van 8 januari 1817 (Staatsblad no. 1). Deze wet bleef van kracht tot 1861, waarna ze werd vervangen door de "Wet van den 19den Augustus 1861, betrekkelijk de Nationale Militie" (Staatsblad no. 72). Gedurende de periode dat de Militiewet van 1817 van kracht was viel het inschrijvingsjaar en het lichtingsjaar voor de Nationale Militie samen.
Bij de invoering van de Militiewet van 1861 verschoof het lichtingsjaar, het kwam nu een
jaar na het inschrijvingsjaar te liggen. Deze verschuiving had tot gevolg dat het lichtingsjaar
1862 kwam te vervallen.
Na verschillende wijzigingen en aanvullingen, laatstelijk door de "Wet van den 24sten Juni
1901, tot nadere wijziging en aanvulling van de wet betrekkelijk de Nationale Militie en
van daarmede in verband staande wetten" (Staatsblad no. 159) werd de tekst van de Militiewet
van 1861 opnieuw geredigeerd bij K.B. van 12 september 1901 (Staatsblad no. 212),
waarna deze wet voortaan werd aangehaald als de Militiewet van 1901. Deze werd in 1912
vervangen door de "Wet van den 2den Februari 1912, tot regeling van de verplichtingen
ten aanzien van de militie" (Staatsblad no. 21). In 1922 werd krachtens de Dienstplichtwet
van 4 februari 1922 (Staatsblad no. 43) de Nationale Militie opgeheven. De militieplicht
werd vervangen door de dienstplicht) .

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
115.892 personen in troepenmacht
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS