erfgoedcentrum achterhoek liemers

Personen

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers heeft veel bronnen waarin personen centraal staan. Op deze pagina worden persoonsgebonden bronnen bijeengebracht. Hierbij kunt u denken aan notariële akten, bevolkingsregister, belastingkohieren, registers van militairen (Nationale Militie, schutterij, landstorm), publicaties van de NGV afd. Achterhoek enz.

Op deze pagina kunt meteen een zoekterm opgeven, maar u kunt rechts op de pagina ook eerst filteren op een bepaalde bron.

Kijk voor meer informatie rondom persoonsgebonden bronnen op onze hulppagina.

Regesten (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers)
Uw zoekacties: Ábrahams; Joh.A Mechteld
xRegesten

U zoekt nu in regesten van akten die worden beheerd door het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Een regest is een samenvatting van een oude akte. Gewoonlijk wordt de handeling in een regest meer als rechtshandeling weergegeven. De eigennamen worden gewoonlijk gespeld zoals zij in de akte voorkomen.
N.B. Niet van alle aanwezige akten zijn regesten gemaakt. In het verleden was het de gewoonte om van akten, daterend van vóór het jaar 1500 regesten te maken.

Regesten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

4 regesten
sorteren op:
weergave:
 
 
 
 
Regest1 Gyesbert Cloick, stadhouder van Ryckwijn Cloicken, richter in Lyemersch vanwege de hertog van Cleve, Gulick etc., oorkondt dat voor hem, schepenen van Zevenaar, Mathies van Haitzhoevel, rentmeester, en Berndt van Ha(rwerde)n, landschrijver, is verschenen Henrick Verdick, als gevolmachtigde van zijn broer Wyer, welke overdraagt aan Henrick Lubberdinck en Henrica, zijn echtgenote, een stuk land "de Hillen Hoevel", gelegen in het kerspel van Weel, waarvoor deze als pand stelt de helft van de Hontzmaete in het gericht van Dottinchem. Ten behoeve vaan de armen wordt door kopers een jaarlijkse uitgang van 2 molder winterrogge aan de kerk van Weel gevestigd, waartoe zij de Hillenhoevel vastzetten
Datering:
1554 up vridag post [...]
NB:
Origineel op perkament. De zegels zijn verloren. Gecancelleerd; de datering is onleesbaar door beschadiging
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest2 Voor [....] Hoekelom, richter, en [.......] Goltsmidt en (Berndt von) Herverden, schepenen, zijn verschenen Wilh(elm) Maess, schultis, en Wolter Brandtz, Henrick Stingens, Joan van Murwick, Derick Evertz, Steven van Tiel en Derick Herrukens, lasthebbers des kerspels Weell, welke verklaren met goedkeuring van Steffen van Hertevelt, drost, aan Rutger Simis, handelende uit naam van zijn voorkinderen bij wijlen Hilliken, voor 200 guldens te verpanden de "Essensche Straet" te Weell
Datering:
1628 juni 3
NB:
Afschrift op papier. Met latere endossementen
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest3 Henrick Berck, richter te Zevenar en in het ambt Lymers, en Berndt von Herwerden, Evert Ryckwies en Wynandt von Woldenborgh, schepenen aldaar, oorkonden dat voor hen zijn verschenen Wilhelm Maess, scholtis, Johan van Merwick, Daem Rheiners, Johan Sloit, Derick Herffkens, Gairt Gairtzen, Cornelis Dercxen en Henrich Wolffs, gemeenslieden van het kerspel Wehll,welke voor 325 daalders aan Derick Hermans een stuk weide- en hooiland "het Mehrenbruch", in het kerspel van Wehll, verpanden
Datering:
1631 januari 14
NB:
Origineel op perkament. De zegels zijn verloren
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
 
 
Regest4 Johan Sigismund, Vrijheer tot Lottum etc., drost in de Lijmers en te Huyssen, oorkondt dat voor hem en Freierick Schlegt, stadhouder, en Derck Haegen en Johan Herverden, schepenen van Zevenaar en het ambt Lymersch, verschenen zijn Daem Rheiners, Giesbert Thomass, Lambart van Till, Jan Eltingh, Giesbart Thymess, Baert op Hael, Derck Berendtz, Berndt de Snieder, Wessel op Lhaer en Berndt van Dichteren, kerken armmeesters en gemeenslieden van het kerspel Wehell, welke de pandbrief van 325 daalders (zie reg.nr. 3) ten behoeve van de nieuwe eigenaren van deze, Ernst Maess, Cornelis Gaertz en Johan Küster, verhogen met 175 daalders
Datering:
1645 januari 3
NB:
Origineel op perkament. Het zegel van Johan Sigismund is verloren. Met latere endossementen
Bekijk archieftoegang:
Zie ook
 
 
 
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS